Swedish Steel Prize, som firar 20-årsjubileum i år, har som mål att uppmärksamma god ingenjörskonst, samarbete och stålinnovationer som leder till en bättre och mer hållbar värld. Shape Corp från USA är en av de fyra finalisterna vid årets prisutdelning som äger rum i Stockholm den 14 november. Prisutdelningen ingår i ett tredagarsevenemang med seminarier och ett företagsbesök på SSAB för hundratals internationella deltagare.

Shape Corp. är nominerat för sitt 3D-rör för takrelingar, en innovation som är den första i sitt slag inom fordonsindustrin och kommer att leda till sänkta kostnader för originaltillverkare och säkrare fordon för allmänheten.

”I mitten av 00-talet utvecklade vi en bockningsteknik som kunde bocka i en riktning i samma plan, i linje med vår rullformningsprocess. Vi kallade tekniken för 1D-bockning, och under de efterföljande åren förbättrades den till att hantera bockning i två riktningar i samma plan – och därefter i tre riktningar. Detta kallar vi för 3D-bockning”, förklarar Brian Oxley, produktchef på Shape Corp.

2011 kontaktade Shape Corp. Ford med sitt profilkoncept, vilket resulterade i 3D-rullformade A-stolpar, tillverkade av kallvalsat 1 700 MPa martensitiskt stål, som numera används i flera Ford-fordon, däribland Ford Explorer och Ford Escape. Docol® 1700M-stål kommer även att ingå i lösningen.

Traditionellt används hydroformning för den här typen av fordonstillämpningar, men det kan innebära en begränsning vad gäller materialstyrka och produktionseffektivitet. Istället bockas röret tredimensionellt efter rullformningen och sammanfogas med tillhörande delenhet med hjälp av fjärrstyrd lasersvetsning. Enheten integreras sedan i fordonets säkerhetsbur för kollisionsskydd.

Tack vare 3D-formningen kan A-stolparnas tvärsnitt reduceras, vilket förbättrar sikten för föraren, ökar innerutrymmet och installationsutrymmet för krockkuddar. För de 3D-formade A-stolparna har även styrka-viktförhållandet förbättrats med över 50 procent, vilket har medfört en total viktminskning på 2,8–4,5 kg per fordon.

Shape Corps innovativa teknik och användning av stål har visat sig vara gångbar inom den globala fordonsindustrin och innebär ett stort framsteg inom både fordonssäkerhet och fordonsdesign.

”Vi har tagit det starkaste stålet på marknaden och kombinerat det med den perfekta tillämpningen – på liknande sätt som man kombinerar vin med mat”, förklarar Oxley. ”Det ger uppenbara vinster i form av viktbesparing, men visar även branschen vad man kan uppnå med dessa avancerade stålsorter – och de här stålen har en självklar plats inom fordonsindustrin under lång tid framöver.”

Juryns motivering för valet av Shape Corp som finalist i Swedish Steel Prize 2019 lyder:
Shape har utvecklat en kostnadseffektiv och robust tillverkningsprocess för 3D-formade rör som gör det möjligt att använda kallformningsstål med högsta möjliga styrka. Tack vare denna teknik finns det nu en unik lättviktslösning för A-stolpar och takrelingar, med minimalt tvärsnitt, som är redo att implementeras av en stor fordonstillverkare under 2020. Det är en banbrytande innovation som utmanar andra lättviktsmaterial med en betydligt mer hållbar stållösning som möjliggör cirkulära materialflöden.

Besök steelprize.com för ytterligare information eller kontakta:
Eva Petursson, juryordförande, Swedish Steel Prize, [email protected]
Anna Rutkvist, projektledare, Sverige Steel Prize, [email protected]