Som ordförande och vice ordförande i den nya klubben hittar vi två kända namn. Roger Forsberg, IF metall och Sonja Johansson, Unionen.

 

Hittills har det "bara" funnits en klubb för de som gått i pension från SSAB "PTK-veteranerna". En klubb riktad till före detta tjänstemän. IF Metalls pensionärer har istället fått vända sig till den regionala pensionärsklubben utan koppling mot SSAB.

- Numera är alla medarbetare, man är inte tjänsteman eller arbetare.  Därför kändes självklart att ställa frågan till IF Metall om att starta en gemensam klubb, berättar  Jan Stenlund, fördetta PTK-veteran och ledamot i den nya styrelsen.

I och med att Veteranklubben SSAB Luleå startar blir Luleå den först bland verksorterna i Sverige att ha en gemensam pensionärsklubb för samtliga fack. Som ordförande och vice ordförande i den nya klubben hittar vi två kända namn. Roger Forsberg, IF metall och Sonja Johansson, Unionen.

- Till att börja med, och fram till vi hittat vårt sätt, kommer vi att försätta med det upplägg som PTK-veteranerna haft med bland annat torsdagsgympa och gemensamma utflykter. Allt eftersom kommer vi att kunna utveckla och hitta vårt eget sätt, säger ordförande Roger Forsberg. 

Jobb med att hitta kontaktuppgifter

De cirka 200 pensionärer som ingår i PTK-veteranerna överförs per automatik till den nya klubben. Eftersom IF Metall inte haft någon egen klubb finns inget upprättat register och ett större arbete sker nu för att kunna skicka ut inbjudningar.

- Vi har väldigt många pensionärer och inte uppdaterade mail och kontaktuppgifter. Det kommer därför att krävas en del jobb för att hitta alla som kan tänkas vara intresserade, säger Roger Forsberg.

Är du pensionerad från SSAB i Luleå och vill vara med i Veteranklubben SSAB Luleå. Kontakta maila [email protected] eller någon i styrelsen. Kostnad 100 kr/år.

  • Ordförande: Roger Forsberg - 070-556 09 98 
  • Vice ordförande: Sonja Johansson
  • Kassör: Gunnel Johansson
  • Sekreterare: Börje Pettersson
  • Ledamot: Jan Stenlund, Yvonne Stålnacke, Lennart Thörnlund
  • Ersättare: Patrik Moreskog, Bo Perdahl, Curt Johansson, Sten-Ove Sundström, Lennart Engstrad.