2017 togs första spadtaget till pilotanläggningen för Hybrit. Den ligger till grund för det som kommer att revolutionera stålproduktionen, nämligen möjligheten att ersätta kol och koks med vätgas. För oss på SSAB är det viktigt att ha en bra dialog med våra grannar. Därför vill vi bjuda in  dig som bor i närheten av SSABs anläggning i Luleå till en informationsträff där vi bland annat kommer att prata om Hybrit och om det vätgaslager som planeras. För de som önskar ges  möjlighet till studiebesök vid masugnen och byggplatsen för Hybrits pilotanläggning. 

Närvarande: SSAB, Hybrit, LuleKraft, Vattenfall, Länsstyrelsen.

Tid: Söndag den 20 oktober 2019 kl. 14:30-17:00 (inklusive kort studiebesök vid masugnen och bygget av Hybrits pilotanläggning cirka 40 min).

Plats: Samlingssal ”Triangeln” inne på SSABs verksområde, ingång från Västra Vakten.

Åldersgräns: 12 år (i målsmans sällskap).

Vi har möjlighet att ta emot max 75 personer vid träffen, varför föranmälan är nödvändig.
Du/ni kan anmäla er till enbart möte eller möte och studiebesök.
Observera att vi inte har möjlighet att anpassa studiebesöket för olika funktionsvariationer.
OBS: för de som anmäler sig studiebesöket krävs ordentliga skor (ej klack), heltäckande byxor och strumpor. Övrig skyddsutrustning tillhandahålls av SSAB.

 

ANMÄL DIG TILL NÄRBOENDETRÄFFEN HÄR