DNB Markets och Nordea Bank Abp har agerat som finansieringsrådgivare i transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Rodenström, Vice President and Head of Treasury, phone: +46 76 544 1014, henrik.rodenstrom@ssab.com
Peter Nordquist, Head of Funding and Markets Operations, phone: +46 72 561 5573,
peter.nordquist@ssab.com