Förändringen av ägarstrukturen kommer inte att påverka Heléns verksamhet eller dess roll inom Benteler Distribution, då det redan har varit ett dotterbolag.

Affären mellan Heléns och SSAB är väl etablerad och påverkas inte av förändringen. SSAB fortsätter att vara en viktig leverantör till Heléns. Heléns har cirka 300 medarbetare i Norden.