På SSAB är vi övertygade om att god miljövård också leder till bra affärer. Vi är fast beslutna att minska vår egen och våra kunders klimatpåverkan. Vi gör det på många sätt – som undertecknare av FN:s Global Compact, genom vårt engagemang i miljöforskning och miljöorganisationer och genom att förbättra våra egna tillverkningsprocesser, rutiner och policyer.

Men vår kanske viktigaste insats gör vi genom att samarbeta med våra kunder. Genom vårt SSAB EcoUpgraded-program kan kunderna uppgradera till höghållfast stål och minska vikten på sin utrustning, förbättra bränsleekonomin och förlänga produkternas livslängd – faktorer som har stor betydelse för att minska deras koldioxidavtryck. 

Starkare och lättare produkter med grön teknik

Genom att uppgradera från standardstål till höghållfast stål kan kunderna minska vikten på slutprodukterna med bibehållen hållfasthet och samtidigt förbättra hållbarheten och produktiviteten. Det är betydelsefullt ur ett livscykelperspektiv, eftersom den största negativa miljöpåverkan uppstår när produkterna används. 

Och eftersom höghållfast stål är starkare än vanliga konstruktionsstål krävs det mindre stål för att tillverka produkterna. Det minskar också koldioxidutsläppen. En EcoUpgraded-produkt ger koldioxidbesparingar som överstiger den koldioxid som släpps ut under tillverkningen av den uppgraderade delen. Storleken på besparingen varierar beroende på konstruktionen och hur viktkritisk den är.

SSAB bedömer varje specifik tillämpning och jämför den potentiella koldioxidbesparingen i användningsfasen med den koldioxid som släpps ut under tillverkningen. På det sättet kan vi identifiera de produkter som skulle gynnas mest av en uppgradering till höghållfast Strenx®- och/eller Hardox®-stål.  Och när koldioxidskulden är betald, fortsätter fordonet att ge koldioxidbesparingar långt utöver den ursprungliga skulden.

Stenhårda fördelar

Så här gagnar höghållfasta stål från SSAB både miljön och våra kunders företag.

  • Tunnare ståldimensioner kan användas utan att ge avkall på styrka
  • Mindre resurser används för tillverkningen av SSAB EcoUpgraded-komponenter och fordon
  • Mindre bränsle behövs för samma arbete – du kan frakta samma last med färre resor
  • Lägre koldioxidutsläpp under hela livscykeln
  • Uppfyll och överträffa strängare miljökrav och lagstiftning 
  • Maskintillverkare kan förbättra sin miljöprofil och få en konkurrensfördel

 

Från bra till fantastisk: en framgångshistoria

Lyckade projekt och nöjda kunder vittnar om framgången för EcoUpgraded på många nivåer. För ett ultralätt lastbilschassi använde en kund 610 kg Strenx® 960MC Plus istället för 750 kg S700MC-stål. I tippflaket ersattes 1 000 kg Hardox® 450 med 830 kg Hardox® 500 Tuf. 

Det gav en total viktminskning på 18 procent för de uppgraderade delarna. Tippflakets livstid fördubblades till 12 år, vilket eliminerade behovet att byta flak på chassit. Och vikten minskade med 310 kg, vilket ökade lastkapaciteten med samma mängd.

 

Få reda på allt om EcoUpgraded på Bauma Munich 2019

Vi har tagit fram siffrorna. Vi har skapat presentationerna. Och våra kunder har sett besparingarna. SSAB vill gärna presentera alla data och berätta om kundernas framgångar. 

Välkommen till Hall A6, monter 439 den 8–14 april 2019 på Bauma München. Besökarna kan bekanta sig med ett prov i superstorlek av en SSAB EcoUpgraded-komponent, diskutera resultat och lära sig mer om fördelarna med SSAB EcoUpgraded.

Här finns SSAB på Bauma München 


För mer information kontakta:

Thomas Hörnfeldt, Vice President Sustainable Business & Public Affairs, [email protected] , telefon: +46 8 56 23 21 40 

SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. SSAB har produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq OMX Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq OMX Helsingfors.www.ssab.com. Följ oss på sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube.