Namn Kati HannilaSSAB blog image
Plats Brahestad/Tavastehus
Datum 2019-02-22

När jag var barn ville jag bli läkare och rädda världen. När jag ser tillbaka inser jag att det inte var den allra enklaste uppgiften – men vem vill inte rädda världen? Åren gick och drömmen fanns kvar. Senare förstod jag att jag inte behöver vara läkare för att påverka. Jag kan vara en del av en verksamhet som hjälper miljön och gör skillnad. Det är också ett sätt att rädda världen, tycker jag.

Jag har studerat processteknik vid Uleåborgs universitet. Mitt huvudämne var industriell ekonomi, närmare bestämt statistisk processtyrning. I början av mina studier var jag inte särskilt intresserad av statistik. Jag insåg inte värdet av statistik förrän jag stötte på de rätta kurserna under mina studier. Till exempel utvecklingsavdelningen som använder statistik varje dag för att styra och förbättra processer. Man kan till och med säga att utan data eller dataanalyser går det inte att få till någon förändring.

Jag arbetar för närvarande som trainee på SSAB. I år har fokus varit på produktutveckling. Själv koncentrerar jag mig på fordonsstål och det har varit en mycket intressant resa för mig. Det var en brant inlärningskurva i början och jag måste erkänna att jag hade ganska bristfälliga kunskaper om fordonsstål. Så jag studerade och läste – och läste lite till. Idag behöver jag fortfarande studera, men mina kunskaper växer dag för dag. Jag har upptäckt att jag har stor nytta av mina bakgrundskunskaper i statistik när jag arbetar med nya produkter..

Miljötänkande är huvudorsaken till att jag vill lära mig precis allt om fordonsstål. Egentligen är specialstål ett snabbare och effektivare sätt att förändra världen än att bara förbjuda alla råvaror som förorenar. Genom att tillverka starkare och bättre stål kan vi minska bilarnas vikt och få ner bränsleförbrukningen. Minskad bränsleförbrukning leder till lägre utsläpp, vilket har betydelse när det gäller att rädda världen – det är i alla fall en början. 

Jag vet att enbart min egen insats inte räcker till för att rädda världen. Men lyckligtvis är jag inte ensam om att arbeta med stål för att påverka miljön positivt. Tillsammans kan vi kanske komma lite närmare vårt mål om ett mer hållbart samhälle.