Damning är komplext och svårlöst

Problemet med damning som oftast kommer från slagghantering är både komplext och svårlöst. Svårigheterna finns inte bara på SSAB utan inom hela metallindustrin. Projektet DiffDamm hoppas nu komma till rätta med problemet genom att finna grundorsaken till problemen och ge förslag på åtgärder. 

- Projektet är relativt nystartat och det första mötet hölls i slutet på 2018. Tanken är att vi ska lära oss genom varandras erfarenheter. Data och kunskap ska sammanställas med den senaste forskningen inom området och resultera i en guide med åtgärder, berättar Karin Bäckman, miljöingenjör på SSAB i Luleå

Karin Bäckman, miljöingenjör SSAB.

”DiffDamm” koordineras av forskningsinstitutet Swerim (tidigare Swerea Mefos) och utförs inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten*. Karin Bäckman kommer att vara SSABs representant i projektet och tillhandahålla data och information från SSAB verksamhetsorter i Sverige.

- Det finns stor erfarenhet och kunskap om damningsproblematiken ute på företagen men kunskapsutbytet mellan företagen är begränsat. Eftersom diffusa damningskällor är svåra att identifiera är det också svårt att mäta utsläppen och hittar rätt åtgärder för att minska dem. Det är därför väldigt roligt att projektet skapat ett stort företagsengagemang och jag ser fram emot att vi tillsammans ska få en bredare förståelse, säger Sara Rosendahl, projektkoordinator vid Swerim.

Projektet ska identifiera olika damningskällor, inte bara från slagghantering. Det kommer att titta på vad som påverkar utsläppen från källorna och vad potentiella åtgärder kan ha för fördelar och begränsningar.

- Hos oss är det främst slagghanteringen som dammar men det finns fler källor exempelvis damm från transporter, speciellt under de varma månaderna, berättar Karin Bäckman.  

Under årens lopp har olika förslag till förbättringar av damning genomförts på SSAB i Luleå vilka harmedfört marginella förbättringar. Under 2019 kommer Anna Carlsson-Dahlberg, Metallurgisk Utveckling genom ett ”Black Belt”-projekt undersöka exakt vad det är som dammar runt slagghanteringen och vilka de huvudsakliga orsakerna är, vilket idag inte är tillräckligt utrett. Till hennes hjälp har bland annat en kamera satts upp som filmar slagghanteringen.

- Dammet tros komma från slagghantering, men är det vanligen när man bryter slagg eller tömmer slagg vet vi inte, berättar Anna Carlsson-Dahlberg.

Skärmdump från kameran som bevakar slaggtippen.

 

 

*Fotnot: I projektet deltar förutom Swerim och SSAB, Jernkontoret, IVL Svenska Miljöinstitutet, Boliden Mineral, Vargön Alloys, Sandvik Materials Technology, Outokumpu Stainless, Uddeholms, och Ovako Bar.