- Jag är imponerad och förvånad över vilken otroligt bra rekrytering SSAB har gjort. Vanligtvis är det någon eller några som faller ur ramen och inte passar till yrket. Här har samtliga visat sig vara riktigt bra, engagerade och med hög ambitionsnivå. Var och en av dem skulle jag kunna se som brandmän på stan, säger Klas Sandström, handledare på Luleå Räddningstjänst.

Klas Sandström, handledare på Luleå Räddningstjänst

Bränder släcks inte alltid med vatten
Utbildningen som genomförts under hösten började med teori runt systematiskt brandskyddsarbete (SBA), vilket är en kravutbildning där de går igenom brandteori och brandförlopp.

- Där går vi bland annat igenom olika tillvägagångssätt för att bekämpa en brand. Det är inte alltid så att man släcker med vatten utan en brand kan även släckas genom att man tar bort syret eller att man ”lämpar”. Det betyder att man plockar bort det brinnande föremålet för att branden inte ska sprida sig vidare, berättar Kim Sundström, handledare från SSAB Räddningsstyrka.

Efter teoridelen genomfördes en skrivbordsövning för att få en förståelse för hur bränder och rökgaser fungerar i teori och praktik. Kursdeltagarna fick också lära känna den utrustning som ska användas innan det var dags för praktiska övningar inom kall och varm rökdykning.

Den kalla rökdykningen genomfördes i en byggnad vid Swerea Mefos som tidigare använts som lokverkstad och utbildningslokal. Den är numera anpassad och säkrad för att ingen ska kunna göra sig illa då rökdykningen sker i mörker.

- Då det är väldigt mörkt och rökigt krävs det att man använder händerna för att kunna navigera sig fram till den skadade. Att komma ihåg vilken väg de gått är viktigt för att kunna ta sig tillbaka och eventuellt vägleda sina kollegor till samma plats, förklarar Kim.

Varm rökdykning övade grupperna ute på Räddningstjänsten utbildningscentrum som ligger på Hertsön. Där finns allt från hyreshus och villa med garage till flygplan, bussar och bilar för att ge en så realistisk utbildning som möjligt. 

Onsdag den 21 november avslutade den tredje gruppen med SSAB anställda utbildingen till rök- och kemdykare. F.v, Fredrik Auland, Jens Johansson, Erik Blomqvist , Niklas Wiggefors , Kristoffer Svarvare , Johan Karlsson , Henrik Högström , Robert Josjö, Lars Nordsten, Klas Sandström, Peter Johansson.