Köpare är det ryska företaget OAO Salavatneftemash. Ruukki Constructions verksamhet i Ryssland, som nu avyttras, omsatte cirka 400 miljoner kronor under 2017. Produktionsanläggningarna som ingår i transaktionen finns i Obninsk och Balabanova i Kalugaregionen. Ruukki Constructions totala omsättning som uppgick till cirka 5,8 miljarder kronor under 2017.

- Vi kan nu fokusera på att öka marknadsandelen på våra huvudmarknader – Norden, Baltikum och östra Europa. Vår strategi är att åstadkomma lönsam tillväxt i vår produktaffär, det vill säga Residential Roofing och Building Components. För projektaffären, Building Systems, ska vi förbättra lönsamheten genom att utveckla projekt- och produktportföljen. Den ryska verksamheten är helt självständig och transaktionen har således ingen påverkan på vår verksamhet i övriga länder, säger Sami Eronen, vd för Ruukki Construction.

Den ryska delen av verksamheten har cirka 630 anställda. De cirka 45 medarbetare som arbetar i verksamheten inom takprodukter omfattas inte av transaktionen. Ruukki Construction hade före transaktionen totalt cirka 2 500 anställda.

Den förväntade reaförlusten om 213 Mkr, till följd av avyttringen, redovisades i rapporten för det tredje kvartalet 2018 som jämförelsestörande poster. Slutförandet av transaktionen har inte förändrat det beloppet i någon större utsträckning.

För mer information, vänligen kontakta:
Sami Eronen, President, Ruukki Construction,
[email protected], tel. +358 40 557 8839