SSAB Hardox Wearparts Global Conference

Kundeventet hölls i Oxelösund och Nyköping. Under tre dagar delade man erfarenheter, fick se produkt- och tekniknyheter samt ta del av idéer och verktyg som ska få nätverksföretagen att växa. 


-Vi har fått otroligt bra återkoppling från kunderna som uppskattade att de fått lära mycket nytt men också det engagemang som alla på SSAB visat. Feedbacken har varit att vi lyckades skapa den familjära känsla mellan oss och kunderna som vi eftersträvade. Verksvisningarna är alltid oerhört uppskattade och så var det även denna gång. Kunderna fick bland annat se var Hardox tillverkas och fokus låg mycket på slitdelar som används i stålindustrin samt underhåll. Det faktum att vi kan visa upp verket med den personal som jobbar i verksamheten skapar ett ännu högre värde, säger Nancy Matos som ansvarade för konferensen. 

Mellan föreläsningarna fick kunderna olika frågor och kunde svara med sin mobiltelefon. En av frågorna handlade om vad kunderna tycker är bäst med Hardox. De flesta svarade att det bästa var kvaliteten.

Efter konferensen kommer nu kunderna att kontaktas för att se vilka idéer eller lösningar som de kommer gå vidare med, för att utvecklas och nå nya affärsmöjligheter.

-Det handlar mycket om att uppgradera till de högre Hardox sorterna för att öka livslängden men vi vill även, tillsammans med kunderna, expandera in i nya industrier som till exempel stål- och återvinningsindustrin. Dessutom arbetar vi fört att få kunderna att använda Hardox Wearparts extranät där det finns mycket hjälp och stöd för just uppgraderingar och affärsutveckling, förklarar Nancy Matos.

Fakta Hardox Wearparts
Hardox Wearparts är ett globalt nätverk som erbjuder slitdelar och slitlösningar för en hög produktivitet och utökad service. Nätverket har vuxit snabbt de senaste åren och idag är 450 centers knutna till nätverket. Några Hardox Wearparts centers är ägda av SSAB men cirka 80% är privatägda. Centren får stöttning av SSABs globala marknadsorganisation men med en stark kundfokusering och lokal förankring. Fokus på årets konferens låg på ökad kunskap och utveckling. Kunderna fick dela erfarenheter, se produkt- och tekniknyheter, tog del av idéer och verktyg som ska få nätverksföretagen att växa.