Den största nyttan med SSAB Form Plus-rör har man i tillämpningar med snäva passningar och krav på hög ytkvalitet, såsom möbeltillverkning. Även automatiserad tillverkning och bockningsoperationer underlättas med SSAB Form Tube Plus.

-Dimensionsnoggrannheten säkerställer kostnadseffektiv automatisk tillverkning och teleskopiska lösningar. I vissa fall kan de även ersätta kalldragna rör. Dessutom kan förkromning och högkvalitetslack appliceras direkt på ytan. Därtill bockbarhet och formbarhet. Produkten är unik då alla tre egenskaperna finns i samma produkt, förklarar produktchef Anders Klang på SSAB Europe.

-För kunden betyder den nya produkten optimering och mer kostnadseffektiv tillverkning i processer som kräver hög ytkvalitet, bockbarhet och dimensionsnogrannhet. Med den nya produkten finns det inget behov av slipning före lackering och inte heller någon tjock beläggning. Det innebär också mindre skrot, fortsätter Anders Klang.

SSAB Form Tube Plus finns i två stålsorter, E220 och E420, siffran anger sträckgräns. Genom att välja höghållfast SSAB Form Tube Plus 420 kan man uppnå betydande viktbesparingar utan att röret blir mindre användbart. Produkterna uppfyller, samt i många avseenden överträffar kraven enligt EN 10305-3/5. De levereras alltid med kallvalsad (S3) yta och leveranstillstånd +CR2.

Nytta och affärsvärde för kunden:

  • Kostnadseffektiv tillverkningsprocess
  • Bättre ytkvalitet
  • Bättre konstruktionsegenskaper

SSAB Form Tube 220 Plus ger en överlägsen bockbarhet och formbarhet, vilket möjliggör en mycket liten bockningsradie. Garanterad förlängning 28 % istället för 23 % som anges i EN 10305. SSAB Form Tube 420 Plus erbjuder en kombination av hög hållfasthet och formbarhet som möjliggör viktbesparingar utan att kompromissa med användbarheten. Garanterad förlängning 14% istället för 12% som anges i EN 10305.

Den nya produktfamiljen kommer att lanseras på underentreprenadmässan (Alihankinta) i september i Finland och därefter successivt i andra länder.