SSAB AB (publ) har framgångsrikt emitterat ett icke säckerställt obligationslån om EUR 150m via sitt EUR 2mdr EMTN program daterat 18 maj 2018. Obligationslånet har en löptid om fem år och löper med en fast kupong om 2.875%. Emissionen genererade ett starkt intresse från investerare och var väl övertecknad. 

Emissionslikviden kommer att användas för allmänna verksamhetsändamål.

- Vi är mycket nöjda med det stora intresset vi ser från investerare. Det faktum att emissionen var väl övertecknad visar att det finns ett starkt intresse och förtroende för SSAB. Likviden kommer att användas till att återbetala skulder som närmar sig förfall och vi följer vår strategi att minska skuldsättningen och förlänga löptiderna för våra skulder, säger Håkan Folin, finanschef på SSAB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 

Henrik G. Welch, Vice President, Head of Group Treasury
E-mail:
[email protected]
Telefon: +46 70 2638399


Peter Nordquist, Head of Funding and Markets Operations
E-mail:
[email protected]
Telefon: +46 8 454 5745

SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com.
Följ med oss även i sociala medier:
Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och YouTube.