Hardox in my body

Även återvinningsföretagen själva får ta sina smällar. Pressade vinstmarginaler, omsorg om arbetarskydd, hårdare miljöregler och allt större mängder skrot och avfall skapar stora utmaningar.

Avfallshantering är inte bara att ta hand om det avfall som utrustningen hanterar varje dag – det handlar också om slöseri med tid och pengar när utrustningen star still eller går sönder. Många som arbetar professionellt med återvinning och återanvändning har insett att den faktor som de kan kontrollera är kvaliteten på den utrustning de använder. I en bransch där produktiviteten är a och o krävs det att man är noga med de stålråvaror som används vid tillverkningen av utrustningen. Det är stålets egenskaper tillsammans med valet av rätt stålsort baserat på tillämpningen eller processen, som avgör om utrustningen håller eller om den går sönder.

I den här artikeln ser vi på Hardox®, den “hårda och sega slitplåten” från ståltillverkaren SSAB, allmänt erkänt som det bästa slitstarka stålet inom byggnads-, rivning- och återvinningsbranschen.

 

Vad menas med stålets hårdhet och seghet?

Hardox®-stål finns i många olika sorter, bredder och tjocklekar. Men oavsett sort eller tjocklek, är den rätta balansen mellan hårdhet, seghet och bearbetningsförmåga avgörande för att möjliggöra optimal utformning av utrustning och tillbehör och för att uppnå god prestanda i aggressiva miljöer.

Hårdhet och seghet är inga marknadsföringsklyschor: det är maskintekniska termer som beskriver materialets egenskaper. Här är några viktiga definitioner.

Hårdhet: Stålets motstånd mot penetrering och deformering (i form av intryck, repor, nötning, snitt osv.) när ytan utsätts för friktion. Ju hårdare stål, desto mindre penetrering. Fördel: kanter på nötande material har svårt att skära in i en hård yta, så slitaget minimeras.

Genomhärdning: Värmebehandling är när stålet värms upp till hög temperatur och sedan kyls ned på ett kontrollerat sätt. Det förbättrar hårdheten inte bara i det yttre skiktet utan även i stålets kärna. Fördel: genomhärdning resulterar i bättre prestanda än enbart ythärdning. ;

Seghet: stålets förmåga att absorbera energi och motstå brott. Det kräver både hållfasthet och duktilitet så att det kan deformeras i stället för att brytas av om det utsätts för fysisk belastning. Fördel: ett segt material är elastiskt, så det kan stå emot sprickor om det utsätts för plastisk deformering..

 

En närmare titt på Hardox®-stål i återvinningsutrustningt

Med sin unika kombination av hårdhet och seghet har Hardox®-stålet strukturella egenskaper som skiljer det från vanligt slitstarka stål, som är sprick- och slitbenäget och måste bytas ofta. Normalt minskar stålets formbarhet och svetsbarhet med ökad hårdhet. Men Hardox® slitplåt är så seg att den kan användas som konstruktionsstål och böjas, formas och svetsas utan att den förlorar sina egenskaper. Segheten och den höga sträckgränsen gör att man kan bygga smartare konstruktioner med mindre stålmaterial samtidigt som produktens styrka bibehålls och prestandan förbättras.

Det australiensiska företaget Pacific Shredder konstruerar och tillverkar krossar i stål, som kan mala ner en bil till skrot på några sekunder. "Krossen är helt enkelt en 60-tons trumma gjord av elva rotordiskar och i den sitter tolv eller sexton hammare av mangan", förklarar Jon Beentjes, företagets ägare. -Rotorn snurrar med 500 varv per minut och hamrarna krossar bilen mot en uppsättning städ, slagstänger och galler. Insidan är armerad med slitplåt som stoppar flygande metallbitar från att bryta ned hela konstruktionen.

Hardox® slitplåt maximerar drifttiden och minskar underhåll och långsiktiga driftskostnader för företaget. För företaget är ett driftstopp inte bara en produktivitetsförlust, utan det innebär att man måste hämta in en 200-tons kran för att lyfta ut rotorn ut och reparera den. Så, hållbarhet är a och o. Och på grund av verksamhetens natur är enda sättet att förbättra slutresultatet att förbättra krossens livslängd. -Den extra tjockleken och den extra segheten ger våra krossar ett mycket längre liv, säger ägaren Joe Beentjes. -Vårt slitstål och våra rotordiskar fungerar fortfarande när andras redan har blivit skrot.

SSAB har ett grovplåtsprogram som erbjuder Hardox® slitplåt i tjocklek upp till 160 mm (6,25”) och hållfasthet på 350–600 HBW. Tjocka dimensioner har hög efterfrågan från branscher som entreprenad- och byggmaskiner, gruvdrift och återvinning – överallt där det finns stora slitkomponenter som krossar, kvarnar, skopor och järnvägstillämpningar. Och ett rent, låglegerat stål som Hardox® är nyckeln till goda verkstadsegenskaper, en plan hårdhetskurva och hög seghet.

 

Hardox® in My Body ger högre värde på utrustningen

Många tillverkare sätter stolt på en Hardox® in My Body-logotyp på sin utrustning, sina maskiner och produkter som bevis på att de är certifierade medlemmar i SSAB:s Hardox® in My Body-programmet. Logotypen garanterar att den är tillverkad med Hardox® slitplåt och inte en imitation. Det betyder att deras fordon, skopor, containrar, rivnings- och återvinningsutrustning eller andra tillämpningar har genomgått en sträng kvalitetskontroll och att svets-, design- och tillverkningsprocessen har godkänts av SSAB..

MB Crusher, som producerar några av världens bäst säljande kross-skopor för återvinning och demolering, är en av programmets drygt 400 medlemmar över hela världen. Alla deras kross-skopor är tillverkade av Hardox® slitplåt. En annan medlem, Genesis Attachments, gör de största klippmaskinerna i världen för skrotbearbetning och demolering. Saxarna i deras enorma 420 tons rivningsmaskin kan skära igenom stålbalkar som är två meter långa och 85 mm tjocka, och ändå är den smidigt och lätt att manövrera enligt maskinförarna.

 

MB Crusher

MB Crusher är världsledande inom rivning och återvinning och medlem av Hardox In My Body. Tack vare fördelarna med Hardox slitplåt, det långvariga samarbetet med SSAB och mer än 60 års passion och hårt arbete är MB världsledande inom krosskopor med en marknadsandel på drygt 90 %.

 

Liksom många andra tillverkare samarbetar dessa företag med stålproducenten om innovativa konstruktioner som förbättrar både prestanda och andrahandsvärdet på deras produkter.

Så här fungerar programmet. Kunden ansöker hos SSAB om medlemskap. Därefter analyserar SSABs slitage- och konstruktionsexperter produktens svetskvalitet, produktionsprocess och konstruktion. När en produkt blir godkänd får den ett märke och ett unikt ID som gör att den kan spåras tillbaka till produktionskällan, ända ned till den enskilda slitplåt som användes vid tillverkningen av produkten.


Genesis shear

Genesis attachment är medlem i Hardox In My Body och tillverkar den största klippmaskinen i världen, tillverkad av Hardox slitplåt. Den kan skära igenom stål som är upp till 2 meter långt och 95 mm tjockt.

 

 

Information om företaget: www.ssab.com
Förfrågningar om Hardox in My Body: [email protected] 
Hardox in My Body webbplats: www.hardoxinmybody.com

SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har cirka 15 000 anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange i Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq OMX i Helsingfors. www.ssab.com. 

Följ Hardox® slitplåt på sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedInoch YouTube.

 

Tre viktiga skäl att använda Hardox i återvinningsutrustning:

1. Säkrare tack vare sitt sprickmotstånd. Segare stål hjälper dig att undvika risken för plötsliga brott och sprickor.

2. Lättare eftersom det krävs mindre stål för att bygga utrustningen.

3. Längre livslängd tack vare hög kvalitet och enhetliga egenskaper.