- Vårt uppdrag är att berätta om hållbarhet och innovation i norra Sverige. En viktig del i det är att hitta de goda exemplen som arbetar med hållbarhet ur alla perspektiv - ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Där var ni perfekta. SSAB har inte bara ambitiösa visioner, utan agerar också genom bland annat HYBRIT och ert jämställdhetsarbete på alla nivåer. Många företag har helt enkelt mycket att lära av er, säger Markus Odevall, producent.
 
Vid inspelningen som genomfördes på Friends café i centrala Luleå berättar SSABs tekniska direktör Martin Pei, Luleås platschef Nils Edberg och Luleås verksamhetsstrateg Jonna Barsk om bland annat HYBRIT och det jämställdhetsarbete som pågår på SSAB i Luleå. Vi får höra hur HYBRIT stärkt SSAB varumärke och att ett stort antal spontanansökningar kommit in efter lanseringen.

– Senast igår började vi fundera på generation Z – de som är födda på 2000-talet och är framtidens arbetskraft. Jag tror ju att det är mycket värderingsfrågor som kommer att genomsyra när de ska välja. Att man kan vara stolt över det man representerar, det är det man vill välja tror jag, säger Jonna Barsk.

– Plus att det kan vara väldigt spännande att jobba med den nya tekniken som vi har i de här projekten nu. Det finns många saker som drar med det, fyller Nils Edberg i.

Lyssna på Artic Mirror podcast >> här

 


SSABs tekniska direktör Martin Pei, platschef i Luleå Nils Edberg och Luleås verskamhetsstrateg Jonna Barsk var första gästerna i Artic Mirrors podcast som ska handla om hållbarhet och innovation i norra Sverige. Foto: Stina Almkvist