Från den 30/1 och några veckor framåt kan det tillfälligt förekomma lukt av bensen från SSABs område. Det beror på en planerad lagstadgad besiktning och rengöring av företagets bensen-cisterner. 

-Det är ytterst små mängder som kan komma ut i luften men om vindarna ligger på stan så kan det förekomma lukt in mot samhället. Självklart gör vi allt för att minimera lukten, säger Kristina Branteryd miljöchef på SSAB i Oxelösund.

Bensen är en biprodukt från koksverket, som är en organisk förening gjord av väte och kol. Bensen är färglös och lukten påminner om bensin. Bensen är brandfarlig vid höga koncentrationer men när gasen bladas med luft blir koncentrationerna snabbt låga och är inte antändningsbara.

När kolet koksar bildas det stora mängder gas av kolets flyktiga beståndsdelar. Denna gas går till en gasreningsanläggning där bland annat bensen utvinns.

Den största källan till bensenutsläpp är biltrafiken eftersom bensin innehåller bensen. Katalytisk avgasrening för bilar och minskad bensenhalt i bensin har påtagligt bidragit till att bensenhalten i luften sjunkit sedan början av 1990-talet. I vissa tätorter är småskalig vedeldning också en betydande källa till utsläpp av bensen.(Källa: Naturvårdsverket)