IVA beskriver själva sin uppgift som att skapa samhällsnytta genom att stötta tekniska och ekonomiska vetenskaper och näringslivets utveckling. Akademien har funnits i snart hundra år och består av svenska och utländska beslutsfattare, specialister och forskare från näringsliv, akademi och förvaltning.

Jag känner mig mycket hedrad över att ha blivit invald som ledamot av akademien och ser fram emot att få ta del av det viktiga arbete som bedrivs inom ramen för IVA, säger Martin Pei. För mig är utnämningen också en bekräftelse på samhällsbetydelsen av det arbete som SSAB gör inom forskning och utveckling, särskilt när det gäller höghållfasta stålprodukter och det pågående initiativet för ett fossilfritt stål, HYBRIT, säger Martin Pei.