En vlog med Per Bondemark. Som en del i SSABs, LKABs och Scania Ferruforms hållbarhetsarbete har de tre företagen tagit fram idén att flytta en del av deras godstransporter från lastbil och till järnväg. Ett pilotprojekt har startat där outnyttjad kapacitet ska användas på stålpendeln mellan Luleå och Borlänge.

Det här nya konceptet är en vinna-vinna situation för alla. Det minskar koldioxidutsläppen till nära noll, det minskar transportkostnaderna och gynnar infrastrukturen i hela samhället. Det här är verkligen ett exempel på de pågående ständiga förbättringarna inom företaget.

- Vi minskar miljöpåverkan i Sverige genom att gå från lastbil till järnväg och vi hoppas att det här konceptet kan bli en modell som inspirerar andra, säger Per Bondemark, inköpsdirektör på SSAB.

Det började med att SSAB diskuterade hur man skulle kunna få mer effektiva och hållbara transporter. Man tog kontakt med LKAB som har en egen hub för lastbilstransporter i Gävle för transporter till deras anläggningar i norra Sverige. Ett möjligt samarbete diskuterades.

Men efter ett tag kom en ny idé upp "varför inte använda SSABs stålpendel från Borlänge till Luleå istället för landsvägstransporter?". Nu startar en pilot där ett tredje företag, Scania Ferruform, också är med eftersom de behövde transportkapacitet från sin anläggning i Luleå och söderut.

- Vi har många exempel på ständiga förbättringar inom inköp på SSAB, men det här är ett mycket bra exempel. Vi börjar nu i liten skala, men jag hoppas och tror att det här ska växa i framtiden, säger Per Bondemark.

I videon talar Per Bondemark om vad ständiga förbättringar betyder för honom och hur inköpsavdelningen arbetar med detta som en del i SSABs ledningsfilosofi SSAB One. Han berättar också mer om pilotprojektet med stålpendeln. OBS! videon är på engelska.