-Vi tror att det blir en win-win både för oss och de nyanlända om vi lyckas. Det är inget nytt, vi har gjort liknande projekt tidigare och modellen ska vara enkel. Det finns ett antal nyanlända som har relevanta yrkes- och studiebakgrund för oss, exempelvis tekniker, ingenjörer och elektriker. Men de saknar ofta svenskakunskaper för att hen ska kunna jobba säkert i vår verksamhet. Vi vet också att vi har många duktiga handledare och grupper av handledare, som är villiga att ta sig an en person som skulle kunna bli semesterersättare på sikt. En del matchningar har redan ägt rum, där till exempel personen ”går med ett skiftlag”, säger Tor Bengtsson af Sillén som är HR-ansvarig för SSAB Special Steels.

Det blir tuffare framöver att hitta tillräckligt med semesterersättare. Gruppen 18-åringar är den minsta på närmare 30 år och samtidigt som ett av Sveriges största infrastrukturprojekt, Ostlänken, startar inom något år. Tanken med projektet är att nyanlända ska kunna följa med skiftlagen för att se hur jobbet går till men också lära sig svenska och den svenska kulturen. Exakt hur det kommer att se ut är inte klart utan arbetet pågår. Under hösten hoppas vi kunna matcha ihop ett antal nyanlända med praktik, som förhoppningsvis leder till att vi kan erbjuda semesterersättarjobb som ett första steg.

-Jag känner mig trygg i att vi har mycket att vinna på ett praktikantupplägg. Vi skapar både intresse och vänner samt på sikt möjligen nya kollegor. Framåt kommer vi att rekrytera fler handledare för detta. Har du intresse, ta upp frågan med din chef/HR partner så ska vi se om vi kan hitta en win-win-lösning för just dig och ditt team, säger Tor Bengtsson af Sillén.

EU-projektet ”Give and get”

Projektet vänder sig till utomeuropeiskt födda män och kvinnor som är yrkesutbildade eller akademiker. Syftet med projektet är att målgruppen i högre grad än idag ska komma ut i arbete som motsvarar deras utbildning och erfarenhet. Genom att kartlägga och testa deltagarnas kompetenser kan Arbetsförmedlingen matcha ut dem till arbetsgivare som har behov av deras kompetens. Projektet, ”Give and get” är EU-finansierat och startar med deltagare nu i höst och pågår till 31 januari 2020. Projektet kommer att omfatta 675 deltagare i hela Sörmland.

- Vi är mycket glada för att ett så stort företag som SSAB är med tidigt i den här processen och vi hoppas att många andra arbetsgivare vill vara med och ta tillvara den kompetens som finns hos utomeuropeiskt födda kvinnor och män, säger Annika Sauter, delprojektledare Arbetsförmedlingen södra Sörmland.