I sommar har Tibnor cirka 30 sommarjobbare i Finland. Valtteri Majalahti är en av dem. Lär känna Valtteri närmare och läs hans svar på våra frågor. 

1. Vad gör du på Tibnor? 

-Kort uttryckt arbetar jag med nestning, d.v.s. jag placerar ut skärgeometrier på utgångsplåten och fastställer skärbanor för styckena. Arbetet handlar alltså mycket om planering av materialanvändning.

Valtteri i full koncentration framför datorn

2. Vad gillar du mest i ditt arbete?

-Jag tycker att arbetsklimatet är väldigt bra och jag fick ett trevligt mottagande när jag kom till hit. Själva arbetet är mycket självständigt och kräver mycket eftertanke. Alla dagar är lite olika, liksom skärprogrammet.

3. Vad har du för utmaningar i ditt arbete?

-När man gör nestningen måste man ta hänsyn till faktorer som påverkar de delar som ska skäras, t.ex. värmeverkan, och delarna måste placeras på plåten så att skrotprocenten blir så låg som möjligt. När man gör program måste man försöka minimera arbetstiden för skärbanan, inte den egna arbetstiden. Olika slags skärmaskiner, till exempel för rakskärning och fasskärning, kräver olika program.I början var det väldigt mycket nytt att lära sig varje dag, men nu när jag har varit på jobbet drygt en månad så börjar jag få grepp om saker och ting och arbetet blir mer rutinartat.

4. Vad har du studerat/studerar du?

-Jag är rörmontör till yrket, men numera läser jag maskinteknik på tredje året vid yrkeshögskolan i Seinäjoki.

5. Ge ett exempel på hur du tar hänsyn till säkerheten i vardagslivet.

-Jag sysslar egentligen inte med några ”extremsporter”, så jag kommer inte på något annat än att använda säkerhetsbälte när jag kör bil och undvika att reta folk.

6. Vad gör du efter jobbet?

-Obligatoriska hemuppgifter, och därefter ser jag på serier eller film, idrottar eller träffar kompisar.