SSAB är redan ett starkt specialiserat globalt stålföretag, men vi fortsätter ändå vår resa mot ännu högre specialisering. Även i framtiden kommer en del av utbudet säkert att bestå av standardstål, men vi utvecklar allt fler special- och premiumprodukter där vi kan erbjuda ökat kundvärde.

Mål för alla tre ståldivisionerna

Målet att förbättra produktmixen är relevant för alla tre ståldivisionerna inom SSAB, dvs. SSAB Special Steels, SSAB Europe och SSAB Americas.

SSAB Europe och SSAB Americas vill öka försäljningen av premiumprodukter. Inom SSAB Americas har vi gjort tekniska investeringar i produktionslinjerna för stålämnen som också innebär att vi kan öka vårt utbud av premiumprodukter.

Alla produkter som levereras av SSAB Special Steels är per definition ett "specialerbjudande" till marknaden, men det finns fortfarande utrymme för att förbättra eller variera mixen. SSAB Special Steels har som mål att växa med 35 procent och producera 1,35 miljoner ton höghållfast stål 2020.

Idag har SSAB Special Steels en mycket avancerad branschledande portfölj, men vi tänjer på gränserna med ett antal nischade erbjudanden som inte finns någon annanstans på marknaden. Här finns high-end produkter, verktygs- och skyddsstål och naturligtvis de mest avancerade slit- och konstruktionsstålen (Hardox och Strenx).

Ömsesidiga fördelar

-Vi vill erbjuda våra kunder något de inte får någon annanstans – produkter där SSAB kan leverera något extra. Det är vårt sätt att både leverera kundvärde och utveckla lönsamheten i vår verksamhet, säger Viktor Strömberg, chef för strategi och affärsutveckling.

-Våra kunder behöver och efterfrågar stålinnovationer, så vi måste ständigt förbättra prestandan i våra produkter. Och förutom att de ger högre kundvärde är de oftast också mer lönsamma för oss, fortsätter Strömberg.

Till exempel har årets vinnare av Swedish Steel Prize, Kiruna Wagon framgångsrikt använt höghållfasta stål för att ta fram en helt ny, suverän vagnlösning. Kiruna Wagons Helix Dumper är ett innovativt dumpervagnssystem för långa järnvägstransporter och effektiv lossning av mineraler. Genom att använda avancerat höghållfasta konstruktionsstål och slitstarka stål har man kunnat konstruera lätta vagnar kombinerade med en stationär korgvändande Helix-terminal för rullande lossning.

Mer premiumprodukter från SSAB Europe

SSAB Europe har som mål att förbättra sin produktmix till 40 procent premiumprodukter, jämfört med 30 procent 2016. Som en del av denna förbättring har SSAB Europe som mål att leverera 750 000 ton premiumprodukter till fordonsbranschen 2020, jämfört med 442 000 ton under 2016.

-Det är ett tydligt mål som kräver mycket arbete i hela organisationen. Vi måste gå över från försäljning av varmvalsade band till mer och mer uppgraderade produkter. Ju mer vi kan uppgradera våra produkter, desto lättare är det för våra kunder att arbeta med dem. Om vi ser framåt, så kommer vi naturligtvis att fortsätta sälja även varmvalsade band, och det är där leveransnoggrannhet och kvalitet kommit in i bilden, säger Olavi Huhtala chef för SSAB Europa.

Vad är premium?

Det finns ingen universell definition av begreppet premiumstål, men på SSAB har vi tydliga listor över vilka produkter det är frågan om, baserat på exempelvis uppgifter om prestanda. Inom premiumstål erbjuder vi flera standarder, till exempel genom att leverera sorter som särskilt efterfrågas av en viss kund eller sorter som uppfyller normerna för ett visst varumärke.

-Inom SSAB Europe har vi ett sortiment med märkesvaror som erbjuder våra kunder ökat värde genom snävare toleranser, bättre materialegenskaper och förfinad sammansättning. Alla dessa produkter ger förbättrad prestanda som skapar ett högre bruksvärde, säger Tony Harris, VP International Sales.

-Dessutom är våra premiumprodukter utformade för att ge hållbara miljöfördelar jämfört med vanliga produkter på marknaden. De flesta GreenCoat-produkterna har till exempel en beläggning som bygger på biobaserad teknologi (BT), där en stor del av den traditionella fossila oljan har ersatts av rapsolja. Dessa produkter ger både ökad prestanda och miljövinster, fortsätter Harris.

Och listan fortsätter: Docol fordonsstål är utformade för att kombinera högre hållfasthet och lägre vikt för bättre bränsleeffektivitet, med det bästa krockmotståndet i klassen för att lösa de utmaningar som biltillverkarna står inför.

SSAB Laser Plus har snäva och konsekventa dimensionstoleranser och optimerad ytbeskaffenhet för laserskärning. SSABs borstål är optimerade för produkter som kräver komplex formning i kombination med hög slitstyrka och hållfasthet. SSAB Weathering har ett brett sortiment av korrosionsbeständigt stål.