Women in Tech

– Syftet med Women in Tech-initiativet är att öka antalet kvinnor inom det tekniska området. Nätverkets aktiviteter genomförs av Teknologiindustrin tillsammans med teknikföretag och andra partner, säger Marika Koivisto på SSABs avdelning för HR-utveckling.

Nätverket anordnar ett Women in Tech Forum vartannat år som en del av Women in Tech Week. Årets forum kommer att hållas i oktober under temat "Women matter in tech: Success stories.” Dessutom arrangerar nätverket mindre evenemang såsom Women in Tech Breakfast Dates. Alla aktiviteter är inriktade på att stärka kvinnornas roll i att skapa framgångshistorier inom företagande och teknologi.

– För att öka antalet kvinnor i SSABs högsta ledning lanserade vi 2015 ett mångfaldsmål, där vi siktar på att 30 procent av toppcheferna i företaget ska vara kvinnor vid utgången av 2019. Så det var ett naturligt steg för oss att bli medlemmar i Women in Tech. Vi har som långsiktigt mål att öka antalet kvinnliga medarbetare i hela företaget, och vi tror att kvinnor i topposition fungerar som förebilder för andra, vilket i sin tur driver på utvecklingen, säger Eva Petursson, FoU-chef på SSAB.

Läs mer om Women in Tech