- SSAB visar tydligt hur man vill arbeta för att bidra till att uppfylla de globala hållbarhetsmålen, säger Sophie Carler från Jernkontoret. Det visar man inte minst genom att lämna in två frivilliga åtaganden med fokus på minskade utsläpp av koldioxid, fortsätter hon.

 

Sverige och Fiji står som värdar för FN-konferensen som pågått hela veckan i New York. Vid ett sidoevent har deltagarna bland annat kunnat lyssna på Per Bondemark, Vice President och Chief Procurement Officer på SSAB. Konferensen är det största FN-initiativet för Sverige på området sedan 1972 och haven står nu högt på den politiska miljöagendan.

- Genom att bidra till att minska koldioxidutsläppen bidrar SSAB också till att minska försurningen av haven, säger Jonas Larsson Miljöchef på SSAB.

 

Jonas Larsson 

Ett viktigt område för SSAB är vårt arbete med samordnad recipientkontroll som bland annat presenterats på konferensen Havs- och vattenforum i Göteborg. Detta är något unikt för Sverige och SSAB är en stor aktör i frågan. I många länder sker provtagningen mer i form av stickprovskontroller på myndigheternas initiativ, men den samordnade recipientkontrollen innebär en kontinuitet och kvalitet som bidrar till så väl bättre kunskaper om utsläpp som goda underlag till forskningen.

- För att få ner koldioxidutsläppen på lång sikt är initiativet för ett fossilfritt stål - HYBRIT oerhört viktigt, säger Thomas Hörnfeldt SSABs Hållbarhetschef.

HYBRIT är ett initiativ som SSAB driver tillsammans med LKAB och Vattenfall. I dag används en masugnsprocess med kol och koks för att tillverka stål från järnmalm. Inom HYBRIT vill man undersöka om det är möjligt att använda vätgas istället för kol och koks. Då skulle biprodukten i tillverkningsprocessen inte bli koldioxid – utan vatten. Om initiativet är framgångsrikt skulle det innebära ett stort bidrag till ett fossilfritt Sverige. Minskade utsläpp av koldioxid skulle också ge resultat både i luften och i haven.

Här och nu arbetar SSAB också med frågor som energianvändning. Fortsatt energieffektivisering, byte från olja till naturgas samt ökad andel av förnybar el i både USA och Norden är viktigt för att minska koldioxidutsläppen. SSAB medverkar i ett gemensamt initiativ för att minimera utsläppen av koldioxid i samband med sjötransporter mellan våra verksamhetsorter i Raahe, Luleå och Oxelösund. Även lokala initiativ som till exempel Gäddfabriken i Oxelösund är en åtgärd med betydelse för haven.

Thomas Hörnfeldt

- Att bevara och nyttja haven på ett hållbart sätt är en skyldighet vi har mot kommande generationer, säger Thomas Hörnfeldt. SSAB tar ansvar för hållbara hav bland annat genom vårt arbete med att minimera koldioxidutsläppen från vår produktion och våra transporter, avslutar han.