- Hållbarhet är en viktig del av vår affärsmodell, både på kort och lång sikt. Med initiativet för en koldioxidfri stålindustri och många andra projekt som vi genomför för att komma bort från ett kolberoende, hoppas vi kunna bidra stort till ett fossilfritt Sverige, säger Maria Långberg, Personal- och Hållbarhetsdirektör på SSAB.

Fossilfritt Sverige är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer av aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen. Genom att skriva under initiativets deklaration ställer sig aktörerna bakom att Sverige går före i klimatarbetet.

Våren 2016 lanserade SSAB, LKAB och Vattenfall ett initiativ för att lösa koldioxidfrågan i svensk stålindustri. Genom att gå från dagens process med masugnar, med kol och koks, till att istället använda vätgas är målet med initiativet att få en process som inte släpper ut koldioxid – utan vatten.

Initiativet är uppdelat i tre faser. En förstudie som pågår fram till slutet av 2017. Därefter följer forskning och försök i en pilotanläggning fram till 2024. Slutligen är planen att genomföra försök i en fullskalig demonstrationsanläggning fram till 2035.

Samtidigt pågår det kontinuerligt projekt för att sänka utsläppen genom bland annat energieffektivisering och en övergång från eldningsolja till naturgas i flera processer.

SSAB har redan idag ett av världens mest koldioxideffektiva produktionssystem. Samtidigt innebär dagens teknik att SSAB är Sveriges enskilt största utsläppare av koldioxid. Ett framgångsrikt arbete för en koldioxidfri stålindustri skulle därför innebära ett stort bidrag till att göra Sverige fossilfritt.

- Om stålindustrin kan bli fossilfri kan alla industrier bli det. Att SSAB nu går in och stödjer en snabb samhällsomställning är en kraftfull markering som visar att man ser möjligheterna istället för problemen, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Viktoria Karsberg, Head of Corporate Communications, [email protected],
tel: +46 72 233 5288

Tommy Löfgren, Corporate Communications, [email protected], tel: +46 70 525 9414