– Det här systemet bygger på att vi håller rätt kvalitet i hela kedjan – från gjutningen fram till att väggarna lyfts på plats i den nya byggnaden, säger Conny Andersson, ansvarig för reparationer och underhåll vid Benders Byggsystem AB i Strängnäs. Det var ett viktigt skäl när vi valde SSABs konstruktionsstål SSAB Domex 355MCD till våra nya formpaletter.

Benders Byggsystem är specialiserade på prefabricerade byggelement. Vid anläggningen i Strängnäs tillverkar man kompletta element till alla typer av byggnader.

– I princip täcker vi in hela byggprojektet, från ritningen fram till den färdiga byggnaden, förklarar Conny.

Ju kortare tid från byggstart fram till att de första hyresgästerna kan flytta in eller affärsverksamheten dra igång desto bättre. Det är lite av hemligheten bakom framgångarna för Benders Byggsystem.
24 timmar ledtid

Normalt tar det 24 timmar från första arbetet med till exempel väggen till en ny byggnad tills den står på en lastbil klar för leverans.

– Vi har en hög produktionstakt och därför är det så viktigt att vi kan lita på att allt fungerar som förväntat, säger Conny. Just det betydde mycket när vi specificerade materialkraven då vi skulle beställa nya formpaletter.

Grovt kan den här tillverkningen delas upp i två grenar:

  • Ett linesystem, där en 12 x 4,5 meter storpalett transporteras mellan ett antal stationer för olika arbeten.
  • Fasta monteringsstationer, där stora formbord står på samma plats under hela tillverkningsprocessen.

Ville höja kraven

– För drygt ett år sedan inledde vi arbetet med att beställa nya paletter, berättar Conny. Vi såg då möjligheten att höja kraven på slitstyrkan på plåten. Det är viktigt att det går så lång tid som möjligt mellan de tillfällen när paletterna måste in för underhåll. Då handlar det mest om att de fått slagskador eller repor i ytan. Sådana skavanker syns direkt på de färdiga betongelementen.

Det går naturligtvis att slipa bort många märken, men bäst är om plåten har så hård yta att det inte blir några skador av det här slaget.

Slipning försämrar egenskaperna

– Om vi måste slipa blir slitstyrkan alltid sämre samtidigt som vi får andra problem, förklarar Conny. När vi slipar öppnas en viss porighet i plåten. Den syns inte, men gör att vi måste vara extra noggranna med de släppmedel vi använder för att väggelementen ska lossna när betongen härdat.

Tidigare använde Benders Byggsystem standardstålet S235 till formpaletterna. De nya är tillverkade av SSABs Domex 355MCD.

51 procent bättre!

SSAB Domex 355MCD har en hårdhet på 127 Brinell, jämfört med 84 Brinell för S235. Det är en skillnad på över 51 procent!
– Vi fick de första leveranserna av våra nya formpaletter i början av hösten och räknar med att spara en hel del på uppgraderingen till SSAB Domex, säger Conny. Det handlar både om minskat underhåll och om att stålets fina yta ger förutsättningar för en effektivare produktion.

Benders Byggsystem tog kontakt med SSAB i oktober 2015.
– Vi ville veta mer om vilka alternativ som fanns, säger Conny. Dels var vi ute efter ökad slitstyrka, dels bra korrosionsegenskaper och fin yta.

Bollplank på SSAB

Fredrik Lindqvist på SSABs Tech Support i Oxelösund besökte Benders Byggsystem och var sedan bollplank för Benders Byggsystem under hela processen.
– Genom att åka till Strängnäs, titta på produktionen och prata igenom företagets krav kunde vi ta fram några av våra produkter som skulle kunna passa, berättar Fredrik. Vi var också med och diskuterade vilka företag som skulle kunna leverera paletterna.

Resultatet blev att produktionen landade hos Elematic i Finland. Företaget är specialiserat på att tillverka utrustning och kompletta produktionsanläggningar för tillverkning av stora betongelement.

Positiva erfarenheter

– Hittills har vi positiva erfarenheter både av uppgraderingen av stålet till SSAB Domex 355MCD och av arbetet hos Elematic, säger Conny. Den här gången har vi bara valt ett stål med hårdare yta. Nästa gång kanske vi också minskar tjockleken. Det finns några steg i processen där lägre vikt också kan ge fördelar.