– Nu när miljö- och hållbarhetsutmaningarna blir allt viktigare i hela samhället vill vi inta positionen som stålföretaget med de bästa lösningarna, som ger fördelar för hela samhället, förklarar PO Stark, chef för divisionen SSAB Special Steels. Och det här är inte något nytt för SSAB. Det startade redan på 80-talet när vi påbörjade vår resa mot mer slitstarka stål för lättare, starkare och mer hållbara lösningar.

SSAB har granskat och även till viss grad omdefinierat företagets position inom stålbranschen, och är nu redo att presentera SSAB och ”the SSAB story” för alla intressenter. ”SSAB story” är ett sätt att förmedla företagets resa mot visionen om en starkare, lättare och mer hållbar värld.

– Berättelsen fokuserar på det som vi kallar för visionsdrivna ämnen. Den går långt utöver att enbart ta upp marknadsdrivna ämnen, som vår specialiserade produktmix, vår innovativa tillämpningssupport, vår tekniska support eller vårt lokala lagernätverk, som är en del av vårt mervärdespaket till våra kunder, säger Riikka Friman.

Utgångspunkten för berättelsen om SSAB är en kombination av begreppen partnerskap, hållbarhet och prestation.

– Anledningen är att de här tre orden reflekterar vår historia, vårt arv och våra styrkor som företag. Vi känner att det är viktigt att människor får veta vad SSAB och den moderna stålindustrin står för. Begreppen är inte bara äkta redan idag, utan de ger även svar på de ökade behoven från samhället och våra kunder, fortsätter Riikka Friman.

Stål är viktigt för modern infrastruktur och stål och stållösningar driver på tillväxten. PO Stark förklarar ytterligare vad det är som gör att SSAB sticker ut från andra tillverkare inom branschen:

– Vi utvecklar och producerar inte bara nya stål, utan vi följer våra stålprodukter hela vägen till våra kunder. Med den kompetens som finns inom vår organisation utvecklar vi kontinuerligt nya lösningar tillsammans med våra kunder. Ofta inkluderar det uppgraderingar från ett stål till en mer avancerad stålkvalitet, vilket leder till ett bättre resultat och en mer hållbar lösning.

Två år efter sammanslagningen mellan SSAB och Ruukki är företaget nu redo att möta alla intressenter med en ny, uppdaterad strategi, förverkligade synergier, ett bredare marknadsutbud och en ny och vital organisation, där alla medarbetare representerar berättelsen om SSAB.

– Min ambition är att vi som stålföretag ska sätta nya standarder när det gäller prestation, så att vi ska etablera oss på den högsta nivån i alla värdekedjans faser, från försäljningsorganisationen till produktionen, distributionen och samarbetet med våra kunder, för att kunna utveckla mer konkurrenskraftiga produkter, säger PO Stark. Vi har möjligheten att ta ledningen i allt vi gör, när det kommer till kvalitet och prestation. Den kompetens som våra medarbetare har, är nyckeln till vår framgång.

SSAB Företagspresentation 2016