Orsaken är ett systematiskt arbetsmiljöarbete som har pågått i många år. I tjugofem år menar Anders Jacobsson som har jobbat på de centrala verkstäderna i trettio år.

- Jag skulle vilja påstå att den säkerhetskultur som idag råder på verkstaden började när vi genomförde arbetssäkerhetsanalyser och satte upp iaktta-skyltar på alla maskiner, säger han.
Iaktta-skyltarna sitter på varje maskin inne på de tre verkstäderna, filarverkstaden, maskinverkstaden och plåtslagarverkstaden, där står det vilka risker som är förenade med arbete vid just den maskinen och vad man bör tänka på.

Stefan Peleback, sektionschef för Plåtslagarverkstaden, lyfter också fram det systematiska arbetsmiljöarbetet som en viktig faktor till verkstadens säkerhetskultur.

- Orsaken till varför vi har kommit så långt fram i säkerhetsarbetet är för att vi jobbar systematiskt och framför allt förebyggande. Vi gör riskanalyser, går skyddsronder och ser till att ha ordning och reda, förklarar han.

- Att fånga upp riskerna i det dagliga arbetet är nog allra viktigast.

Ett annat viktigt verktyg i säkerhetsarbetet är daglig styrning som infördes på SSAB i Borlänge våren 2014. Magnus Lindholm, sektionschef Maskinverkstaden, berättar att han brukar nyttja daglig styrning för att informera om det har varit ett tillbud eller nollolycksfall.

- Vi hade ett nollolycksfall där en medarbetare skadade sig på en vinkelslip, jag tog med mig vinkelslipen till daglig styrning och berättade om det som skett och vi kunde tillsammans diskutera hur vi kan göra för att det inte ska upprepas, berättar Magnus Lindholm.

Per Jacobs har jobbat i 26 år på Filarverkstaden och hans åsikt är att erfarenhet och kunskap om hur jobbet ska utföras är viktiga parametrar till varför det sker så få olyckor och tillbud på Centrala verkstaden.

- Vi vet vad vi ska göra och hur vi ska göra det. Dessutom vågar vi säga till varandra om vi inte jobbar säkert eller att nu ska jag göra ett arbetsmoment som innebär många risker så passera inte här.
Minst lika viktigt är det att ha god ordning och reda. På de centrala verkstäderna är det ordning och reda, var sak på sin plats och gångvägarna är tydligt markerade.

- Jag har jobbat här i 41 år och att ha det rent, snyggt och prydligt gör det lättare att jobba säkert, säger Leif Jansson, svetsare.

 

De centrala verkstädernas tre tips för att jobba säkert

  1. Våga säga till varandra om man inte jobbar säkert, men även om det är farligt att passera en arbetsplats.
  2. Ordning och reda på arbetsplatsen gör det lättare att jobba säkert.
  3. Alla har ansvar för sin egen och sina arbetskamraters säkerhet.