Förhandlingarna som SSAB inledde för att minska antalet arbetare i Oxelösund gällde en minskning med högst 150 arbetare. Det är den sista i raden av förhandlingar som inleddes i februari i år.  

Resultatet av dessa avslutade förhandlingar blir en minskning med 98 fast anställda arbetare i Oxelösund. Minskningen kommer att ske genom uppsägningar, pensioneringar och naturlig avgång. Utöver dessa sker en minskning av antalet visstidsanställda med 85. 

Det har tidigare kommunicerats att antalet tjänstemän minskar med cirka 50 i Finland och 260 i Sverige. 

Personalminskningen är en del av tidigare kommunicerade synergier från samgåendet med Rautaruukki i juli 2014, men innebär också ytterligare effektiviseringar. Sedan samgåendet har stort fokus lagts på att effektivisera organisation och arbetssätt och på att utvinna de synergier som finns mellan de två bolagen.  

För mer information, vänligen kontakta:
Viktoria Karsberg, Head of Corporate Communication
[email protected], +46 8 454 57 34

Andreas Koch, Head of Investor Relations
[email protected], +46 8 454 57 29

Sari Heikkinen, Communication Manager Oxelösund
[email protected], +46 15 525 4410