– Chuck är en framstående ledare för AISI och för hela stålindustrin i Nordamerika, säger Martin Lindqvist, VD för SSAB AB. Hans hårda arbete fortsätter att hjälpa till att stärka stålets roll inom den amerikanska tillverkningsindustrin. Jag är stolt över att ha honom som representant för SSAB och jag vill gratulera honom till detta prestigefyllda pris.

”Gary Memorial Medal” är en årlig utmärkelse som ges till en person som ett erkännande för hans eller hennes livslånga och utmärkande bidrag till den nordamerikanska stålindustrin.

På medaljinskriptionen står det: ”För hans enastående ledarskap när det gäller att företräda institutets och den amerikanska tillverkningsindustrins viktiga allmänpolitiska intressen under en enormt utmanande period; [och] för hans orubbliga engagemang, tid och energi i frågor som kommer att påverka framtiden för den nordamerikanska stålindustrin, institutet och de människor vi stödjer och tjänar, för att vår viktiga industri ska fortsätta att vara stark.”

Schmitt har lett många styrelsekommittéer under sin tid som ordförande för AISIs styrelse, en roll som han haft från maj 2015 och som han kommer att behålla fram till slutet av maj i år. Han valdes in i AISIs styrelse 2011. Han kommer att fortsätta inom AISIs styrelse ännu ett år.

– Det har varit en ära att hjälpa till att leda politiska och marknadsrelaterade aktiviteter på AISI, både som medlem och ordförande, säger Chuck Schmitt. Jag känner mig tacksam över att få denna prestigefyllda utmärkelse för att jag gör det arbete som jag älskar så mycket. Som bransch har vi gjort mätbara framsteg men har vi fortfarande ett arbete att göra, särskilt när det gäller rättvis handel. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med mina kollegor inom stålindustrin för att se till att stål fortsätter att vara stommen i den amerikanska ekonomin.

AISI fungerar som en röst för den nordamerikanska stålindustrin inom den offentliga politiken och som drivkraft för stålets position på marknaden, som det föredragna materialet. AISI spelar också en ledande roll i utvecklingen och användningen av nya stålsorter och inom ståltillverkningsteknologi.

För mer information, vänligen kontakta:
Ivonne Furneaux, Director, Communications & Community Relations,
SSAB Americas, T. +1 630-810-4744, Ivonne.furneaux @ ssab.com