Avgasanläggningen byggdes ursprungligen 1975 och byggdes om 1998, nu 40 år senare krävs helt ny teknik för att leva upp till dagens miljökrav.

-Vi såg att vi behövde ta avgasreningen till en helt ny nivå för att vara säkra på att klara framtidens krav och samtidigt få bättre reningseffekt, helt enkelt bygga det bästa som finns på marknaden, förklarar Mårten Nordlund projektledare för LD-gasreningen.

SSAB Gas cleaning system in Oxelösund 

Det är anläggningen till den välkända LD-facklan, som syns vida kring i Oxelösund med sin 70 meter höga skorsten, som är helt nybyggd. Hela reningsanläggningen skulle bytas ut på två veckor medan leverantören inte gjort installationen snabbare än fem veckor. Bland annat skulle en ny modern våtskrubber som är själva gasreningen, ny avskiljare av vatten och grova stoftpartiklar, ny HyperCone som vattenbinder fina stoftpartiklar och nya fläktar installeras.

-Avgasreningensanläggningen tar upp en stor del av LD-höghuset och den lägsta delen börjar på 20 meter över marken och den översta delen är 50 meter upp i luften, säger Mårten Nordlund.
Nu har stålverket fått en avgasreningsanläggning i världsklass med en reningsteknik i framkant, som med lätthet klarar miljökraven. Utsläppen har minskat med cirka sex lastbilsflak med stoft per år och underhållsmässigt kommer kostnaderna bli lägre eftersom anläggningen har betydligt färre rörliga delar.

- Det är med stolthet jag kan konstatera, att med den nya avgasreningsanläggningen har vi mätvärden idag som ligger på en stadig nivå under gränsvärdet för stoftutsläpp från LD. Vilket är mycket glädjande för miljön, alla medarbetare och alla Oxelösundare, säger Madeleine Carman som är chef på Stålverket.

FAKTA

Principen för avgasreningen
Det går in LD-gas i våtsrubbern som i första kammaren kyler ner gasen med vatten till 60-70 grader, där grovt stoft skiljs av. Därefter leds gasen in i den så kallade HyperCone som består av en inner- och ytterkon. Gasen passerar mellan konerna i ett undertryck vilket gör att det fina stoftet skiljs av med hjälp av vatten. Den stoftrenade gasen leds ut till skorsten och vattnet i vattenavskiljningen går till en sluten reningsanläggning. Ju blåare lågan brinner i facklan desto renare gas.

*LD-konverter – Stålprocess med namn från Linz Donawitz som består av ett kärl och lans för behandling med syrgas. Omvandlar råjärn till råstål (färskning)