De förhandlingar som inleddes i Finland avsåg främst tjänstemän i Brahestad, Tavastehus och Helsingfors. Som ett resultat av förhandlingarna kommer det att bli en minskning med totalt 47 tjänstemän. I inledningen av förhandlingarna var minskningen beräknad till 50 medarbetare. Minskningen kommer att genomföras genom uppsägningar, pensioneringar och annan naturlig avgång.

Personalminskningen är en del av tidigare kommunicerade synergier, men innebär också ytterligare effektiviseringar. Sedan samgåendet med Rautaruukki i juli 2014 har stort fokus lagts på att effektivisera organisation och arbetssätt och på att utvinna de synergier som finns mellan de två bolagen. Sedan samgåendet med Rautaruukki har SSAB, till slutet av 2015, minskat antalet anställda med cirka 1 300 personer.

I Sverige gäller förhandlingarna framför allt de anställda i Oxelösund och Borlänge, men även Luleå och koncernfunktionerna i Stockholm berörs. Det varsel om driftsinskränkning som lagts omfattar 415 personer i Sverige.

          För mer information, vänligen kontakta:
Olavi Huhtala, Divisionschef SSAB Europe, tel. +358 20 592 9157
Taina Kyllönen, kommunikationsdirektör, tel. +358 20 592 9040