SSAB Europe, Special Steels, Tibnor, Merox samt huvudkontoret i Stockholm är de som står bakom det nya avtalet och julgåvan till SOS Barnbyar.

- Vårt bidrag går till att driva ett familjecenter i Brovary utanför Kiev. Donationen räcker till att driva en stor del av verksamheten motsvarande 56 förmånstagare under ett år, berättar Kristin Nordström, globalt ansvarig för affärsetiska frågor.

Kristin Nordströmberättar att valet föll på Ukraina eftersom det ligger relativt nära SSABs verksamhet men också för att familjecentret kunde visa exempel på bra fungerande program. Byn Brovary ligger inte långt borta från våldet och kaoset i landet. Landet är hårt märkt av krig och konflikter och många människor har flytt krigszonen och försöker skapa sig en ny tillvaro i trakterna kring Kiev och Brovary. Utifrån familjecentret ger SOS Barnbyar stöd till familjer så att de kan hålla ihop. Där ingår bland annat psykosocialt stöd, traumabearbetning, lekterapi, föräldrautbildning.

- Stödet är behovsanpassat för varje familj och syftet är att barn ska få växa upp i en trygg och kärleksfull familj. På detta sätt bryter vi negativa spiraler och motverkar att barn överges, berättar Anna Magnard på SOS Barnbyar.

Centret har flera olika program. Ett är inriktat på ungdomar från 16 år i deras väg ut i samhället. Programmet har flera steg där första är ge dem en mentor medan de fortfarande bor kvar hemma.

- Mentorn är en person som ska finnas vid deras sida som ger råd och stöd vad gäller utbildning, yrkesval och annat. I programmet får de först under kortare tid prova på att bo tillsammans i en ungdomslägenhet och därefter i längre perioder, berättar Anna Magnard.

 

Ett annat program är ett familjestärkande program som skräddarsys efter varje familjs specifika situation och behov. SOS Barnbyar berättar bland annat om Olena som genom programmet fick hjälp med sin och familjens sorg efter att ha förlorat en vuxen dotter. Efter att dottern dog blev Olena gravid men hennes man ville inte ha ett barn till och konflikten ledde till skilsmässa. Pojken som föddes utvecklades inte som han skulle och efter en tid flyttade exmaken tillbaka men med alkoholproblem. Situationen förvärrades därmed ytterligare. När Olena kom med i det familjestärkande programmet fick hon träffa psykoterapeuter och psykologer och andra föräldrar som drabbats av sorg. Hon förstod att Bogdan, som föddes i en atmosfär av sorg och saknad hade slutit sig i en egen värld. En psykolog arbetade med Bogdan i två år och nu har han klarat av att börja skolan och han har fått kompisar för första gången. Samtidigt har Olenas ex-man fått hjälp och stöd att ta sig ur sitt missbruk. Han och sonen har nu bra kontakt, berättar Anna Magnard.

- Att kunna ge trygghet och glädje till ett barn känns som den bästa julklappen, säger Kristin Nordström

Photo: MAJA BRAND

Läs mer om Ukraina, landets och barnens situation. 

Sara Blix