Datum för finansiella rapporter samt Årsstämman 2016:

12 februari      Bokslutsrapport för 2015

22 april           Delårsrapport januari-mars 2016

22 juli Delårsrapport januari-juni 2016

28 oktober      Delårsrapport januari-september 2016

Rapporterna publiceras kl. 07.30 på rapportdagen om annat inte kommuniceras.

Årsredovisningen för 2015 publiceras vecka 11.

Årsstämman 2016 hålls i Stockholm den 7 april 2016 kl 13.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Koch, Chef Investor Relations, [email protected],
08-454 57 29