SSAB strävar efter att stärka mångfald och jämställdhet som en del i företagskulturen samt att säkra att alla kompetenser är representerade inom organisationen. Ett viktigt initiativ är att öka andelen kvinnliga anställda i företaget med början på högsta nivå. Processen kommer att prioriteras inom företaget med ett krav som innebär att det alltid ska finnas minst en kvinnlig kandidat för varje ledande befattning, samt med utveckling av ett internt mentorprogram med fokus på kvinnligt ledarskap.

 

“Det är oerhört viktigt för SSAB att kunna engagera, behålla och attrahera medarbetare med rätt kompetens som krävs i stålindustrin. I ett första skede kommer vi att fokusera på jämställdhet mellan könen, men för SSAB betyder jämställdhet att vi strävar efter att skapa en diversifierad arbetsplats där alla personer har samma förutsättningar”, säger Monika Gutén, Personaldirektör samt ansvarig för Shared Services.

 

Under våren lanserade SSAB sin nya hållbarhetsstrategi som innehåller uppsatta miljömål. Företaget fokuserar även på förbättringsarbete inom hälsa och säkerhet, med målet att bli världens säkraste stålföretag. I den energi- och resursintensiva stålindustrin är SSABs utökade hållbarhetsfokus avgörande för att säkerställa en långsiktigt konkurrenskraftig position. SSAB har även uppdaterat sina mål kopplade till socialt ansvar, affärsetik, efterlevnad av SSABs Uppförandekod, mål för resultat- och planeringsamtal och uppföljning gentemot leverantörskedjan.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 

Marie Elfstrand, Director Media Relations and PR, tel. +46 702 797184

 

Pressmeddelande 20 maj 2015: SSAB lanserar ny hållbarhetsstrategi 

Besök gärna SSABs hemsida för mer information om SSABs hållbarhetsarbete: www.ssab.com/Hallbarhet