SSAB kommer nu att inleda förhandlingar med de anställdas fackliga representanter i Sverige. Förhandlingarna berör 210 medarbetare av totalt 2 100 anställda vid SSABs produktionsenhet i Borlänge. Den här åtgärden är en del i det tidigare annonserade effektivitets- och synergiprogrammet som är ett resultat av samgåendet mellan SSAB och Ruukki under förra året. Programmet innebär bland annat kostnadssynergier på totalt 1,4 miljarder kronor (omkring 150 miljoner euro).

-Det är alltid tråkigt att behöva komma med besked om nedskärningar, men efter en omfattande analys av olika alternativ utifrån rådande marknadssituation, anser vi att det här är ett nödvändigt steg för att optimera vår verksamhet, och i förlängningen för att komma tillbaka till långsiktig lönsamhet. Vi kommer att arbeta aktivt för att stötta de medarbetare som berörs av den här neddragningen, säger Olavi Huhtala divisionschef för SSAB Europe.

Produktionen av galvaniserad plåt kommer att koncentreras till Hämeenlinna (Tavastehus) i Finland och färgbelagda produkter ska fortsätta att produceras i Hämeenlinna och Kankanpää i Finland, samt i Finspång, Sverige. De föreslagna förändringarna i Borlänge ska inte påverka leveranserna eller servicen till kunderna.

-Den här strukturella förändringen är en del av vår strategi att specialisera produktionsorterna och Borlänge kommer att ha en viktig roll när det gäller att öka produktionen av våra varmvalsade produkter och också när det gäller produktionen och utvecklingen av våra kallvalsade avancerade höghållfasta stål för fordonsindustrin,  säger Olavi Huhtala.

Informationen är sådan som SSAB är skyldig att offentliggöra enligt den finska respektive svenska värdepappersmarknadslagen. Översänt för offentliggörande den 3 februari 2015 kl. 14.15 CET.

För ytterligare information kontakta,
Taina Kyllönen, Kommunikationsdirektör, tel. +358 20 592 9040
Marie Elfstrand, Presschef, tel. +46 8 454 5734