Merox AB är ett helägt dotterbolag till SSAB vars uppdrag består i att optimera SSABs biprodukts-, skrot- och avfallshantering med fokus på hållbarhet. Merox omfattar hela kedjan från forskning & utveckling och produktion till marknadsföring och försäljning. Uppdraget består i huvudsak av tre delar: återvinna material till den metallurgiska processen inom SSAB, bearbeta och sälja material och produkter externt och att omhänderta avfall som inte kan återvinnas eller bearbetas till nya produkter. Den externa försäljningen uppgick 2013 till 217 millioner kronor.

Den 29 juli, 2014 blev SSABs köp av Rautaruukki klart. En viktig uppgift blir att integrera Merox med Ruukkis verksamhet inom biprodukts-, skrot- och avfallshantering på ett väl fungerande sätt i den nya koncernen. Under 2013 uppgick Ruukkis externa försäljning inom denna verksamhet till 293 millioner kronor.

Utöver det operativa ansvaret för Merox AB ingår också ansvaret för att koordinera koncernens hållbarhetsarbete och Public Affairs inklusive:

  • Affärsetiska frågor
  • Miljö- och energifrågor
  • Hållbarhetsrapportering och etiska investeringar
  • Personalrelaterade hållbarhetsfrågor
  • Hållbarhetsstrategi
  • Dialog med politiker och samhällsaktörer kring hållbarhetsfrågor

-       Jag har valt att samla ansvaret för hållbarhetsarbetet inom det nya SSAB i en position för att ytterligare stärka vårt fokus på dessa frågor. För mig handlar det både om att göra gott för miljön och vår omvärld men också att skapa affärsvärde för SSAB, där Merox och arbetet med biprodukts-, skrot- och avfallshantering utgör en viktig del. Jag är övertygad om att Maria med hennes bakgrund och kompetens kommer att bidra till SSABs hållbarhetsarbete på ett mycket positivt sätt, säger SSABs vd och koncernchef Martin Lindqvist.

-       Det ska bli jättespännande och intressant att ta mig an denna viktiga uppgift. Ståltillverkning är både energi- och resurskrävande och vi måste hela tiden verka för att minimera vår miljömässiga och sociala påverkan, säger Maria Långberg. För att lyckas är det viktigt att integrera hållbarhetsdimensionen som en naturlig del i vår affärsstrategi och verksamhet.  

Maria Långberg började på SSAB i mars 2013 som tf. ansvarig för bolagets externa kommunikation och den 1 oktober tog hon över rollen som kommunikationsdirektör för koncernen. Innan dess var hon seniorkonsult på kommunikationsbyrån JKL och dessförinnan kommunikationsdirektör på medicinteknikföretaget Gambro, där hon tidigare haft olika roller inom HR, försäljning, marknadsföring, strategi och affärsutveckling. Maria Långberg har en civilekonomexamen från Uppsala Universitet och en MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

Hanna Friberg, nuvarande vd för Merox AB, tillträder som affärsutvecklingschef för Merox den 1 november.

Kontakt

Marie Elfstrand, Director External Communications, +46 8 45 45 734, [email protected]