Den 22 januari, 2014, annonserades planerna för SSAB och Rautaruukki att gå samman genom att SSAB lämnade ett rekommenderat utbyteserbjudande till aktieägarna i Rautaruukki. I samband med annonseringen utsågs Melker Jernberg som chef för den planerade specialstålsdivisionen i det sammanslagna bolaget. I maj meddelades att Melker Jernberg lämnar SSAB för att tillträda som koncernchef och vd för Höganäs. Som efterträdare till Melker Jernberg i den framtida rollen som chef for den planerade specialstålsverksamheten har SSAB nu utsett Per Olof Stark. Melker Jernberg kommer att fortsätta i sin nuvarande roll som affärsområdeschef för SSAB EMEA tills dess att sammanslagningen med Ruukki kan genomföras och den nya organisationen sätts på plats.

Per Olof Stark har arbetat på SSAB sedan 1983 och har haft många olika roller som affärsområdeschef i Europa och USA samt marknadschef för den tidigare grovplåts-divisionen i SSAB. Under 2010-2012 var han vd för det helägda dotterbolaget Plannja och sedan 2013 är han chef för affärsenheten SSAB Wear Services.

- Det är mycket glädjande att Per Olof Stark accepterat rollen som framtida chef för den planerade specialstålsverksamheten i det sammanslagna bolaget, säger SSABs vd Martin Lindqvist. Han har både lång erfarenhet och bred kompetens och jag är övertygad om att han kommer att bidra till SSABs verksamhet på ett mycket positivt sätt.

Samgåendet mellan SSAB och Rautaruukki är villkorat av godkännande från EU:s konkurrensmyndigheter samt i ett begränsat antal andra jurisdiktioner. Detaljerad information om utbyteserbjudandet finns att läsa i pressmeddelandet daterat 22 januari 2014 på SSABs hemsida.

Marie Elfstrand, Director External Communications, +46 8 45 45 734 [email protected]