SSAB publicerar idag, den 19 mars, bolagets årsredovisning för 2013 i svensk och engelsk version. Dokumentet återfinns på koncernens hemsida, www.ssab.com.

Den tryckta årsredovisningen kommer inom kort att distribueras till de aktieägare som önskat erhålla finansiell information per post. Den kan också beställas via [email protected] eller på telefon 08-45 45 700.

SSABs årsstämma hålls i Stockholm den 9 april 2014.

SSABs hållbarhetsredovisning för 2013 publiceras på koncernens hemsida den 24 mars.

Informationen är sådan som SSAB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 mars 2014.