Håkan Folin kom till SSAB från fastighetsbolaget Stronghold 2006 och var inledningsvis engagerad i SSABs strategiutveckling och det därpå följande förvärvet av amerikanska IPSCO. Han har under sin tid på SSAB också varit ekonomichef i Tibnor och i SSAB APAC. Han flyttade hem till Sverige ifjol och har sedan årsskiftet varit bolagets chefscontroller.

-   Det är mycket glädjande att Håkan Folin accepterat rollen som ny finansdirektör, säger SSABs vd Martin Lindqvist. Han känner bolaget väl och jag är övertygad om att han kommer att bidra till SSABs utveckling på ett mycket bra sätt.

Håkan Folin är 36 år och utbildad civilingenjör i Industriell ekonomi och organisation vid KTH Stockholm. Han är gift och har två barn.        

  
För ytterligare information, vänligen kontakta

Helena Stålnert, Informationsdirektör, 08-45 45 734

  
SSAB är en världsledande leverantör av höghållfasta stål. SSAB erbjuder produkter, utvecklade i nära samarbete med kunderna för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld.

SSAB har anställda i över 45 länder och har produktionsanläggningar i Sverige och USA. SSAB är noterat på NASDAQ OMX Nordic, Stockholm.