SSAB EMEA höjer priserna för varmvalsad, kallvalsad och galvaniserad tunnplåt samt för grovplåt. Priserna höjs med minst 300 kronor per ton. Prishöjningarna gäller alla nya ordrar från 5 december 2012.

”Prisnedgången på stål har varit kännbar under 2012. De prishöjningar vi nu gör speglar den senaste tidens utveckling på marknaden. Prisutvecklingen framöver beror på marknadsefterfrågan och utbudet av stål”, säger Rinaldo Baldi, säljchef
SSAB EMEA.