Swedish Steel Prize delas ut till innovativa konstruktioner i höghållfasta stål. Priset ska inspirera, stimulera och sprida kunskap om höghållfasta stål och möjligheterna att utveckla lättare, säkrare och mer miljöanpassade produkter.

- Kvalitén har genomgående varit hög och det har varit en grannlaga uppgift för juryn att välja de tre nominerade. Det stora antalet ansökningar från 26 länder visar att intresset för höghållfasta stål är stort, säger juryns ordförande KG Ramström, Teknisk Direktör, SSAB.

Skotare ”Forwarder 1450 F” - Gremo AB – Sverige
Inom skogsbruket ökar behovet av utrustning för skogsgallring. En skotare är ett fordon som transporterar timmer från avverkningsområde till väg. Gremo har tagit fram en ny genomarbetad och optimerad konstruktion som utnyttjar höghållfast stål effektivt. Minskad chassivikt med 15 procent innebär lägre bränsleförbrukning i förhållande till nyttolasten. Skotarens chassi har konstruerats för ökad vridstyvhet, vilket förbättrar egenskaperna för terrängkörning och motorn har avgasrening enligt senaste EU-direktiv. Tillverkningskostnaden har även minskat avsevärt.

Skrothanteringssystem ”Mi-slide” - A-Ward Attachments Ltd - Nya Zeeland
Återvinning, hantering och transport av skrot är mycket viktigt ur miljöhänseende. A-ward har designat ett flexibelt och innovativt system med två enheter i höghållfast stål, som pressar och packar skrot i containers. Att skrotet lastas direkt på containrarna medför stora kostnads- och tidsmässiga vinster. Genom horisontell lastning minskar risken för skador på containrarna.

Lätta tågsäten ”Regio och Regio+” – Borcad CZ s.r.o – Tjeckien
Borcad som har en stark marknadsposition för lätta tågsäten, har med smart design i höghållfasta stål utvecklat nästa generations tågsäten. De slimmade men ändå robusta sätena är 25 procent lättare än sina föregångare. Samtidigt uppfyller de etablerade krav på styrka och krocksäkerhet med hög marginal. Den höga hållfastheten i stålet innebär också att förstörelse genom vandalism försvåras.

Volvo Group Trucks, som också hade en applikation nominerad till 2012 års Steel Prize, har dragit tillbaka sin ansökan (25 september 2012).

Swedish Steel Prize delas ut den 15 november på Münchenbryggeriet i Stockholm. Vinnaren får ett stipendium på 100 000 kr och en statyett. Prisutdelningen avslutar ett två dagar långt evenemang i Sverige då hundratals internationella representanter från verkstad och industri deltar i verksbesök och seminarier. SSAB instiftade Swedish Steel Prize år 1999.

Bilder på de nominerade bidragen kommer inom kort att finnas tillgängliga på http://www.steelprize.com.


För ytterligare information, vänligen kontakta

Ulrika Lilja, Director, External Communications              072 - 209 31 54

SSAB är en världsledande leverantör av höghållfasta stål. SSAB erbjuder produkter utvecklade i nära samarbete med kunderna, för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 45 länder och produktionsanläggningar i Sverige och USA. SSAB är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange, Stockholm. www.ssab.com.