Kallelsen publiceras på www.ssab.com/arsstamma2011 den 4 mars 2011 samt i Post- och Inrikes Tidningar den 8 mars, 2011.

Att kallelse har skett kommer att annonseras i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet den 8 mars, 2011.

Bilaga: Kallelse till SSAB ABs årsstämma 2011