Efterfrågan i Europa har under slutet av fjärde kvartalet försvagats i högre utsträckning än vad SSAB räknade med i samband med rapporten för tredje kvartalet. En produktionsstörning i ena masugnen i Oxelösund bidrar till resultatförsämringen. Produktionen i masugnen väntas vara i full drift först inom några veckor. 

SSAB har också på grund av det svaga marknadsläget under fjärde kvartalet utnyttjat möjligheten att tidigarelägga en del av ett underhållsstopp vid anläggningen i Mobile, Alabama som tidigare var planerat till första kvartalet 2011.

Sammantaget innebär detta att SSAB väntas uppvisa ett rörelseresultat nära noll för fjärde kvartalet. Orderingången för leverans under första kvartalet har förbättrats betydligt jämfört mot orderingången för leverans innevarande kvartal. Orderläget i Nordamerika är nu sådant att SSAB bedömer att det blir full produktion under första kvartalet 2011, medan utsikterna ännu är något svagare för Europa.