SSABs HR-direktör Anna Vikström Persson lämnar företaget den 28 februari 2011 för att tillträda samma befattning på Sandvik AB. SSAB har inlett processen att rekrytera en ersättare.