Konsten att konstruera smartare kranbommar

Fördelar med Strenx® rör 700QLH och varmbearbetade hålprofiler

Överallt i världen hittar du konstruktionshålprofiler i olika tillämpningar. Det är faktiskt en av de vanligast förekommande stålprodukterna. Branscher som byggnation, transport, lyft, jordbruk, energi och återvinning är typiska exempel där konstruktionshålprofiler spelar en avgörande roll i vårt dagliga liv. Hålprofiler finns i olika former, storlekar, stålkvaliteter och väggtjocklekar. De tillverkas genom kall- eller varmformning och levereras sömlösa eller svetsade. Olika tillverkningsmetoder gör att hålprofilerna blir till olika produkter, även om de har samma dimensioner och sträckgräns.

Varmbearbetade svetsade hålprofiler kombinerar några av de bästa egenskaperna hos både kallformade och sömlösa rör på ett unikt sätt. Våra hålprofiler Strenx® rör 700QLH är tillverkade av bandstål som rullformas till cirkulär form och sedan kontinuerligt skarvsvetsas. Användning av Strenx® bandstål som råmaterial ger extremt liten variation i ståltjocklek mellan olika rör, särskilt vad gäller rörens omkrets. Till skillnad från kallformade svetsade rör men i likhet med varmformade sömlösa rör saknar Strenx® svetsade och varmbearbetade QLH-rör restspänningar tack vare en efterföljande värmebehandlingsprocess. Detta är en stor fördel i verkstaden.

Med en lägsta sträckgräns på 700 MPa och en brottförlängning A5 på minst 14 procent är de idealiska för en mängd olika tillämpningar.

Strenx® rör 700QLH varmbearbetade hålprofiler är tillverkade av SSABs eget högpresterande stål. Tack vare sin avancerade metallurgi erbjuder hålprofiler god svetsbarhet och bearbetbarhet kombinerat med utmärkta mekaniska egenskaper. Med en lägsta sträckgräns på 700 MPa och en brottförlängning A5 på minst 14 procent är de idealiska för en mängd olika tillämpningar. Våra varmbearbetade hålprofiler erbjuder utomordentlig slagseghet vid låga temperaturer: 40 J vid -40 °C. Det innebär att Strenx® produkter fungerar tillförlitligt när det bäst behövs.

Strenx® rör 700QLH varmbearbetade hålprofiler levereras i anlöpt tillstånd och får därför användas i lastbärande konstruktioner. Det är en stor fördel i lyfttillämpningar som kranar, där hög hållfasthet i kombination med låg vikt är avgörande.

Kran med bomsektion i höghållfast Strenx® hålprofil.

Under många år har Strenx® rör 700QLH varmbearbetade hålprofiler använts med framgång i fackverksprofiler i toppmoderna kranar.

Produktfördelar med Strenx® rör 700QLH

  • Till skillnad från kallformade svetsade rör men i likhet med varmformade sömlösa rör saknar Strenx® svetsade och varmbearbetade QLH-rör restspänningar tack vare en efterföljande värmebehandlingsprocess. Detta är en stor fördel i verkstaden.
  • Tack vare sin avancerade metallurgi har hålprofiler i Strenx® rör 700QLH god svetsbarhet och bearbetbarhet kombinerat med utmärkta mekaniska egenskaper.
  • Genom att använda höghållfast stål kan man öka kranens lyftkapacitet utan att bommens totalvikt ökar.
  • Deras styrka, goda svetsbarhet, måttnoggrannhet och ytkvalitet har gynnat kunder över hela världen.

Så kan Strenx® stål ge kranar större räckvidd med bibehållen hållfasthet

Genom att använda höghållfast stål kan man öka kranens lyftkapacitet utan att bommens totalvikt ökar. Alternativt kan konstruktören använda en tunnare stålprofil för bommen utan att kranens lyftkapacitet försämras. Därmed minskar bomsektionens vikt, vilket gör att du kan öka bommens totala räckvidd. Höghållfasta stål kan användas så länge standarderna och konstruktionsparametrarna för kranar är uppfyllda, särskilt avseende eventuella nedböjningsgränser.

Under många år har Strenx® rör 700QLH varmbearbetade hålprofiler använts med framgång i fackverksprofiler i toppmoderna kranar. Rörens höga hållfasthet, goda svetsbarhet, måttnoggrannhet och ytkvalitet har gynnat kunder över hela världen – inte bara för deras förmåga att förbättra bomkonstruktioner och skapa fördelar för slutanvändaren, utan även genom att öka produktionseffektiviteten. Strenx® rör 700QLH varmbearbetade hålprofiler finns i många olika diametrar och väggtjocklekar. Specialanpassade väggtjocklekar finns även tillgängliga på begäran. Detta ger konstruktörerna möjlighet att välja den optimala profilen för deras behov, samtidigt som bomvikten minimeras. Och som en extra bonus minskar det mängden stål som behöver köpas in.

Kontakta SSAB Sales för information om tillgängliga dimensioner och leveranstillstånd i ditt område.

Det nederländska företaget Spierings Mobile Cranes konstruerar unika mobilkranar av Strenx® rör 700MLH och Strenx® 700MC som utklassar konkurrenterna.

Strenx® högpresterande stål

Strenx® prestandastål kan göra dina produkter starkare, lättare, säkrare och därmed mer hållbara och konkurrenskraftiga. Vi kallar det prestandastål, eftersom det är mer högpresterande än vanligt konstruktionsstål.

Dra nytta av fördelarna nu

""

Prenumerera på SSABs nyhetsbrev

""

SSAB i sociala medier

""

Kontakta SSAB