Strenx® 1100 E/F

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

  Allmän produktbeskrivning

  Strenx® 1100 är ett konstruktionsstål med hög sträckgräns på lägst 1100 MPa.

  Typiska tillämpningar är krävande lastbärande konstruktioner. Trots hållfastheten är materialet förvånansvärt lätt att svetsa och bocka.

  Fördelarna med Strenx® 1100 omfattar:
  • God svetsbarhet med utmärkt HAZ-hållfasthet och seghet.
  • Utomordentlig enhetlighet i plåten garanteras av snäva toleranser.
  • Hög slagtålighet som ger bra motstånd mot brott.
  • Överlägsen bockbarhet och ytkvalitet.

  Dimensionsintervall

  Strenx® 1100 E/F levereras i plåttjocklekar mellan 4.0 - 40.0 mm. Strenx® 1100 finns i bredder upp till 3200 mm och längder upp till 14630 mm beroende på tjocklek. Mer detaljerad information om dimensioner återfinns I dimensionsprogrammet.

  Mekaniska egenskaper

  Dölj/visa specifika kolumner Redigera
  Välj kolumner att visa
   Tjocklek
   (mmin)
   Sträckgräns Rp0,2
   (min MPaksi)
   Brottgräns Rm
   (MPaksi)
   Förlängning A5
   (min %)
   4.0 - 4.90.157 - 0.193 1100160 1250 - 1550181 - 224 8
   5.0 - 40.00.197 - 1.575 1100160 1250 - 1550181 - 224 10
   Jämför parametrar

   Välj en parameter att jämföra

   Jämförelse

    För tvärprovstavar.

    Slagseghet

    Dölj/visa specifika kolumner Redigera
    Välj kolumner att visa
     Produkt Minsta slagenergi (J) för tvärprovsstavar,
     Charpy V 10x10 mm 1)
     Strenx® 1100 E 27 J / -40 °C20 ft-lbs / -40 °F
     Strenx® 1100 F 27 J / -60 °C20 ft-lbs / -76 °F
     Jämför parametrar

     Välj en parameter att jämföra

     Jämförelse

      Produkt
      Strenx® 1100 E
      Minsta slagenergi (J) för tvärprovsstavar,
      Charpy V 10x10 mm 1)
      27 J / -40 °C20 ft-lbs / -40 °F
      Produkt
      Strenx® 1100 F
      Minsta slagenergi (J) för tvärprovsstavar,
      Charpy V 10x10 mm 1)
      27 J / -60 °C20 ft-lbs / -76 °F

      1) Om inget annat överenskommits gäller tvärprov enligt EN 10 025-6 alternativ 30. För tjocklekar på 6.0 - 11.9 mm används Charpy V-provstavar med reducerad storlek. Det angivna minsta värdet blir då proportionerligt i förhållande till provstavens tvärsnittsarea jämfört med ett exemplar i normal storlek (10 x 10 mm).

      Kemisk sammansättning (chargeanalys)

      Dölj/visa specifika kolumner Redigera
      Välj kolumner att visa
       C *)
       (max %)
       Si *)
       (max %)
       Mn*)
       (max %)
       P
       (max %)
       S
       (max %)
       Cr*)
       (max %)
       Cu*)
       (max %)
       Ni*)
       (max %)
       Mo*)
       (max %)
       B*)
       (max %)
       0.21 0.50 1.40 0.020 0.005 0.80 0.30 3.0 0.70 0.005
       Jämför parametrar

       Välj en parameter att jämföra

       Jämförelse

        Stålet är finkornebehandlat. *) Avsiktligt tillsatta legeringselement.

        Kolekvivalent CET(CEV)

        Dölj/visa specifika kolumner Redigera
        Välj kolumner att visa
         Tjocklek (mmin) 4.0 - 4.90.157 - 0.193 5.0 - 7.90.197 - 0.311 8.0 - 14.90.315 - 0.587 15.0 - 40.00.591 - 1.575
         Strenx® 1100 E Max CET(CEV) 0.37 (0.57) 0.38 (0.58) 0.39 (0.62) 0.42 (0.73)
         Strenx® 1100 F Max CET(CEV) 0.40 (0.70) 0.40 (0.70) 0.42 (0.73)
         Jämför parametrar

         Välj en parameter att jämföra

         Jämförelse

          CET and CEV formula

          Toleranser

          Mer detaljerad information angående toleranser återfinns i SSABs broschyr Strenx® Guarantees.

          Tjocklek

          Toleranser enligt Strenx® Tjockleksgarantier.

          Strenx® Garantier uppfyller kraven i EN 10029 klass A men erbjuder snävare toleranser. 

          Längd och bredd

          Enligt SSABs dimensionsprogram. Toleranser enligt EN 10 029.

          Form

          Toleranser enligt EN 10029.

          Planhet

          Toleranser enligt Strenx® Planhetsgaranti klass D, som är snävare än EN 10 029 klass N.

          Ytegenskaper

          Enligt EN 10163-2 klass A, subklass 3.

          Leveranstillstånd

          Leveranstillståndet är härdat och anlöpt. Plåtarna levereras med klippta eller värmeskurna kanter. Kanter med valskant efter överenskommelse.

          Leveranskraven återfinns i SSABs broschyr Strenx® Guarantees eller på www.ssab.com.

          Tillverkning och andra rekommendationer

          Svetsning, bockning och maskinbearbetning

          Leveranskrav finns i SSABs broschyrer på www.ssab.com eller så kan du konsultera Tech Support.

          Strenx® 1100 E/F har bockningsgarantier enligt Strenx® bockningsgaranti klass C.

          Strenx® 1100 E/F har fått alla sina mekaniska egenskaper genom härdning och efterföljande anlöpning. Leveranstillståndets egenskaper kan inte återfås efter uppvärmning i temperaturer över 200 °C. 

          Lämpliga hälso- och säkerhetsåtgärder måste vidtas vid svetsning, skärning, slipning eller annat arbete med produkten. Slipning, speciellt av primerbelagd plåt, kan producera damm med hög partikelhalt.