Strenx® 1100 E/F

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

På denna sida

Allmän produktbeskrivning

Strenx® 1100 är ett konstruktionsstål med hög sträckgräns på lägst 1100 MPa.

Typiska tillämpningar är krävande lastbärande konstruktioner. Trots hållfastheten är materialet förvånansvärt lätt att svetsa och bocka.

Fördelarna med Strenx® 1100 omfattar:
 • God svetsbarhet med utmärkt HAZ-hållfasthet och seghet.
 • Utomordentlig enhetlighet i plåten garanteras av snäva toleranser.
 • Hög slagtålighet som ger bra motstånd mot brott.
 • Överlägsen bockbarhet och ytkvalitet.

Dimensionsintervall

Strenx® 1100 E/F levereras i plåttjocklekar mellan 4.0 - 40.0 mm. Strenx® 1100 finns i bredder upp till 3200 mm och längder upp till 14630 mm beroende på tjocklek. Mer detaljerad information om dimensioner återfinns I dimensionsprogrammet.

Mekaniska egenskaper

Dölj/visa specifika kolumner Redigera
Välj kolumner att visa
  Tjocklek
  (mmin)
  Sträckgräns Rp0,2
  (min MPaksi)
  Brottgräns Rm
  (MPaksi)
  Förlängning A5
  (min %)
  4.0 - 4.90.157 - 0.193 1100160 1250 - 1550181 - 224 8
  5.0 - 40.00.197 - 1.575 1100160 1250 - 1550181 - 224 10
  Jämför parametrar

  Välj en parameter att jämföra

  Jämförelse

   För tvärprovstavar.

   Slagseghet

   Dölj/visa specifika kolumner Redigera
   Välj kolumner att visa
    Produkt Minsta slagenergi (J) för tvärprovsstavar,
    Charpy V 10x10 mm 1)
    Strenx® 1100 E 27 J / -40 °C20 ft-lbs / -40 °F
    Strenx® 1100 F 27 J / -60 °C20 ft-lbs / -76 °F
    Jämför parametrar

    Välj en parameter att jämföra

    Jämförelse

     Produkt
     Strenx® 1100 E
     Minsta slagenergi (J) för tvärprovsstavar,
     Charpy V 10x10 mm 1)
     27 J / -40 °C20 ft-lbs / -40 °F
     Produkt
     Strenx® 1100 F
     Minsta slagenergi (J) för tvärprovsstavar,
     Charpy V 10x10 mm 1)
     27 J / -60 °C20 ft-lbs / -76 °F

     1) Om inget annat överenskommits gäller tvärprov enligt EN 10 025-6 alternativ 30. För tjocklekar på 6.0 - 11.9 mm används Charpy V-provstavar med reducerad storlek. Det angivna minsta värdet blir då proportionerligt i förhållande till provstavens tvärsnittsarea jämfört med ett exemplar i normal storlek (10 x 10 mm).

     Kemisk sammansättning (chargeanalys)

     Dölj/visa specifika kolumner Redigera
     Välj kolumner att visa
      C *)
      (max %)
      Si *)
      (max %)
      Mn*)
      (max %)
      P
      (max %)
      S
      (max %)
      Cr*)
      (max %)
      Cu*)
      (max %)
      Ni*)
      (max %)
      Mo*)
      (max %)
      B*)
      (max %)
      0.21 0.50 1.40 0.020 0.005 0.80 0.30 3.0 0.70 0.005
      Jämför parametrar

      Välj en parameter att jämföra

      Jämförelse

       Stålet är finkornebehandlat. *) Avsiktligt tillsatta legeringselement.

       Kolekvivalent CET(CEV)

       Dölj/visa specifika kolumner Redigera
       Välj kolumner att visa
        Tjocklek (mmin) 4.0 - 4.90.157 - 0.193 5.0 - 8.00.197 - 0.315 8.1 - 15.00.319 - 0.591 15.1 - 40.00.594 - 1.575
        Strenx® 1100 E Max CET(CEV) 0.37 (0.57) 0.38 (0.58) 0.39 (0.62) 0.42 (0.73)
        Strenx® 1100 F Max CET(CEV) 0.40 (0.70) 0.40 (0.70) 0.42 (0.73)
        Jämför parametrar

        Välj en parameter att jämföra

        Jämförelse

         CET and CEV formula

         Toleranser

         Mer detaljerad information angående toleranser återfinns i SSABs broschyr Strenx® Guarantees.

         Tjocklek

         Toleranser enligt Strenx® Tjockleksgarantier.

         Strenx® Garantier uppfyller kraven i EN 10029 klass A men erbjuder snävare toleranser. 

         Längd och bredd

         Enligt SSABs dimensionsprogram. Toleranser enligt EN 10 029.

         Form

         Toleranser enligt EN 10029.

         Planhet

         Toleranser enligt Strenx® Planhetsgaranti klass D, som är snävare än EN 10 029 klass N.

         Ytegenskaper

         Enligt EN 10163-2 klass A, subklass 3.

         Leveranstillstånd

         Leveranstillståndet är härdat och anlöpt. Plåtarna levereras med klippta eller värmeskurna kanter. Kanter med valskant efter överenskommelse.

         Leveranskraven återfinns i SSABs broschyr Strenx® Guarantees eller på www.ssab.com.

         Tillverkning och andra rekommendationer

         Svetsning, bockning och maskinbearbetning

         Leveranskrav finns i SSABs broschyrer på www.ssab.com eller så kan du konsultera Tech Support.

         Strenx® 1100 E/F har bockningsgarantier enligt Strenx® bockningsgaranti klass C.

         Strenx® 1100 E/F har fått alla sina mekaniska egenskaper genom härdning och efterföljande anlöpning. Leveranstillståndets egenskaper kan inte återfås efter uppvärmning i temperaturer över 200 °C. 

         Lämpliga hälso- och säkerhetsåtgärder måste vidtas vid svetsning, skärning, slipning eller annat arbete med produkten. Slipning, speciellt av primerbelagd plåt, kan producera damm med hög partikelhalt.