Tjocklek, planhet, bockning

Tjockleksgaranti

SSAB garanterar en maximal variation inom tjockleken för plåtar och band enligt specifikationen i tabellerna nedan.

 Tjockleksgarantier - varmvalsad plåt

Tjocklekstoleranserna enligt SSABs tjockleksgaranti är snävare än de som anges 
i EN 10 029, förutom för ≥ 80 mm, där toleransintervallet är i överensstämmelse med standarden.

 Nominell tjocklek (mm) Ståltjocklek (mm)
          Min            Max     Inom plåten  
4.0 - 4.9   - 0 .3       +0.3  0.4
 5.0 - 7.9       -0.3       +0.4  0.5
 8.0 - 14.9       -0.5       +0.4  0.6
 15.0 - 24.9      -0.6       +0.4  0.6
 25.0 - 39.9       -0.7       +0.8
 0.7
 40.0 - 79.9  - 0 .9       +1.4  1.2
 80.0 - 160.0      -1.1       +2.1  1.5

Andra toleransklasser inom ovanstående definierade toleransintervall kan tillhandahållas efter överenskommelse.
Tocklekstoleransen extra close kan tillhandahållas enligt överenskommelse.

Tjockleksgarantier - varmvalsat band

Tjocklekstoleranserna enligt SSABs tjockleksgaranti är snävare än de som anges i
EN 10 051 för våra varmvalsade bandprodukter.

Nominell tjocklek  Nominell bredd (mm)
(mm) w≤1200 1200<w≤1500 1500<w≤1800
            t ≤2.00  ± 0.12  ± 0.14
 ± 0.15
2.00<t≤2.50  ± 0.13
 ± 0.15
 ± 0.16
2.50<t≤3.00  ± 0.14
 ± 0.16
 ± 0.17
 3.00<t≤4.00  ± 0.16
 ± 0.17
 ± 0.18
 4.00<t≤5.00  ± 0.17
 ± 0.18
 ± 0.20
5.00<t≤6.00
 ± 0.18
 ± 0.20
 ± 0.21
 6.00<t≤8.00
 ± 0.21
 ± 0.21
 ± 0.22
 8.00<t≤10.00
 ± 0.23
 ± 0.23
 ± 0.24
 10.00<t≤12.50
 ± 0.25
 ± 0.25
 ± 0.26
12.50<t≤15.00
 ± 0.26
 ± 0.27
 ± 0.28
15.00<t≤25.00  ± 0.28   ± 0.30   ± 0.32 

Alla värden i tabellen överensstämmer med 1/2 EN kategori D. 
Tjocklekstoleransen extra close kan tillhandahållas enligt särskild överenskommelse för varmvalsade bandprodukter.

Tjockleksgaranti - kallvalsat band

Tjocklekstoleranserna enligt SSABs tjockleksgaranti överensstämmer med de som  
anges i EN 10 131 för kallvalsade produkter.

 Nominell tjocklek (mm) Nominell bredd (mm)
   ≤ 1200  > 1200 ≤ 1500  > 1500  
 = 0.35 till 0.40  ± 0.05  ± 0.06
 ± 0.07
 > 0.40 till 0.60
 ± 0.05
 ± 0.07
 ± 0.08
 > 0.60 till 0.80
 ± 0.06
 ± 0.08
 ± 0.10
 > 0.80 till 1.00
 ± 0.08
 ± 0.10
 ± 0.11
 > 1.00 till 1.20
 ± 0.10
 ± 0.11
 ± 0.13
 > 1.20 till 1.60
 ± 0.13
 ± 0.14
 ± 0.16
 > 1.60 till 2.00
 ± 0.16
 ± 0.17
 ± 0.19
 > 2.00 till 2.50
 ± 0.19
 ± 0.20
 ± 0.22
 > 2.50 till 3.00 
 ± 0.22
 ± 0.23
 ± 0,24

Andra toleransklasser inom ovanstående definierade toleransintervall kan tillhandahållas efter överenskommelse.

Planhetstolerans

 SSAB har fyra planhetstoleranser som beror på  produkttyp och materialstyrka. Alla klasser överensstämmelse med eller överträffar kraven i EN 10 029. Klasserna A och B överensstämmer eller överträffar kraven i EN 10 051.

 Klass  Nominell tjocklek (mm)
 Planhet (mm/1m linjal)
stålets planhet
 A  1.5 - 2.9
 3
 3.0 - 4.9  3
 5.0 - 7.9  3
 8.0 - 14.9  3
 15.0 - 24.9  3
 B  1.5 - 2.9  6
 3.0 - 4.9  6
 5.0 - 7.9  6
 8.0 - 14.9  6
 15.0 - 29.9  6
 C  4.0 - 4.9  5
 5.0 - 7.9  4
 8.0 - 39.9  3
 40.0 - 160.0  3
 D  4,0 - 4,9  7
 5.0 - 5.9  5
 6.0 - 19.9  4
 20,0 - 40.0  3

Planheten mäts enligt standarderna EN 10 029 för klasserna C och D och enligt EN 10 051 för klasserna A och B. Information om vilken klass som gäller för varje produkt ges i respektive datablad.

Bockningsgaranti

SSAB har fyra bockningsgarantiklasser för plåt enligt tabellen nedanför. Information om vilken klass som gäller för vilken klass ges i respektive datablad. Alla klasser är i överensstämmelse med eller överträffar kraven enligt EN 10 025-6. Bockningsgarantierna överensstämmer även med EN ISO 7438.

Strenx® MC har en garanterad minsta bockningssradie, som gäller både i längd- och tvärriktningar, som motsvarar eller överskrider standarden EN 10 149. Se datablad för de garanterade värdena.

Strenx® CR-stål har en garanterad minsta bockningsradie, som gäller både i längd- och tvärriktningar. Se datablad för de garanterade värden.

 Klass  Nominell tjocklek
 Minsta stämpelradie R/t (1)
Bockningsriktning (2)

            ┴                         ║

 A  t < 8  1.5  2.0
 8 ≤ t < 15  1.5  2.0
 15 ≤ t < 20
 2.0  2.5
 t 20
 2.0  2.5
 B  t < 8  2.5  3.0
 8 ≤ t < 15  2.5  3.0
 15 ≤ t < 20
 2.5  3.0
 t  ≤ 20
 3.0  3.5
 C  t < 8  3.0  3.5
 8 ≤ t < 15  3.0  3.5
 15 ≤ t < 20
 3.0  3.5
 t 20
 3.5  4.0
 D  t < 8  3.5  4.0
 8  ≤ t < 15  4.0  4.5

1) R/t står för stämpelradie (R) delat med plåttjocklek (t). De garanterade värdena gäller enligt villkoren angivna i broschyren Bending of High Strength Steel.
2) Plåtens valsningsriktning.