RD®-påle

Borrade grova RD-pålar (RD400–RD1200) är speciella pålar som installeras genom borrning vid svåra mark- och miljöförhållanden.

Pålarna består av ett längd- eller spiralsvetsat stålrör. De kan borras genom alla naturliga markskikt hela vägen ner i berggrunden, med små avvikelser i position och lutning.

Konstruktion:

RD400–RD1200-pålar är baserade på spiralsvetsade rör. 

  1. Spiralsvetsat pålrör
  2. Svetsad skarv
  3. Borrsko/ringborrkrona

Skarvning genom svetsning

När pålarna ska skarvas genom svetsning levereras de med ändarna fasade för svetsning enligt beställningen, i allmänhet med en vinkel på 30 grader. Ett spår kan maskinbearbetas i svetsfasningen för att användas som stöd för mekanisk svetsning.