Lättare och mer kostnadseffektiva fackverk med hybriddesign

Höghållfast stål har varit en framgångssaga för tunga fordon och utrustning, erbjuder lättare konstruktioner, slitage- och slagtålighet samt förenklad bearbetning. Samma fördelar går att tillämpa för byggnadskonstruktioner: längre spännvidder, viktreduktion för lägre fundamentslaster samt högre bärförmåga, allt tack vare höghållfast stål.

I fackverk så tar ramen oftast största lasten, vilket gör att högre hållfasthet i ramarna är avgörande för att åstadkomma en god vikt- och kostnadsoptimering. Mildare stål kan användas för diagonaler och strävor eftersom dessa utgör den största delen av bearbetning och svetsning. Det är oftast mer ekonomiskt att bearbeta och svetsa i mildare stålsorter eftersom verktyg och svetskostnader för högre stål kan vara högre. Detta är anledningen till att hybridfackverk med flera olika stålkvalitéer, speciellt vid längre spännvidder, visar sig vara den mest kostnadseffektiva lösningen.

SSAB’s Domex double-grade hålprofiler, med två test certifikat för S355J2H och S420MH blir ett väldigt passande val i fackverkskonstruktioner. Även om användningen av högre hållfasthet kan bli mer utmanande att använda, i slanka och långa delar tack vare bland annat knäckning, så har vi på SSAB utfört förstörande provning på våra hårprofiler och visat att hålprofilerna presterar enligt knäckreduktions kurva B enligt gällande Eurokoder. Den högre styrkan av röret ger fördelar för kortare pelare och den ökade knäckningskapaciteten ger fördelar för längre pelare och balkar. Denna kombination skapar starka och kostnadseffektiva pelare för en mängd tillämpningar. 

Varför konstruktionsrör från SSAB

SSAB:s höghållfasta konstruktionsrör erbjuder konstruktörer flera fördelar som kan hjälpa att lösa allt från alldagliga ingenjörsproblem till exceptionella sådana.

  • Öka tillåtna laster genom att utnyttja högre sträckgräns och brottgräns. På detta sätt kan du troligtvis reducera godstjocklek och mängden stål.
  • Reducera egentyngd och dödvikt. Mindre och lättare byggnadskonstruktioner gör det möjligt att reducera resurser även för fundament, vilket ger dig fördelar inom exempelvis pålning.
  • Bidra till förenklade stommar och byggteknik för större strukturer och tyngre laster. Detta bidrar till att man kan spara inte bara på material utan även på resurser för bearbetning, transport och logistik.
  • Med tunnare godstjocklekar kan man signifikant reducera volymen av svetsmaterial som behövs och därmed minska föroreningar, resursbehov och svetstider.
  • Mer effektiva byggnadslösningar sänker även den inarbetade koldioxiden från övriga processer, vilket bidrar till en lägre klimatpåverkan.
Lighter and more cost efficient trusses with hybrid design