SSAB Domex® 355MC

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

  Allmän produktbeskrivning

  SSAB Domex 355MC uppfyller eller överträffar kraven för S355MC i EN 10149-2. Efter överenskommelse kan den levereras som dubbel certifierad. Denna dubbelcertifiering gör det möjligt för producenter av stålkonstruktioner enligt EN 1090 att använda SSAB Domex 355MC i deras CE-märkta komponent eller konstruktion.

  Dimensionsintervall

  SSAB Domex 355MC finns i tjocklekar mellan 1.80 och 16.00 mm och bredd upp till 1860 mm som rullar, spaltade band eller formatklippt plåt i längder upp till 16 meter.

  Mekaniska egenskaper

  Dölj/visa specifika kolumner Redigera
  Välj kolumner att visa
   Tjocklek
   (mmin)
   Sträckgräns ReH
   (min MPa)
   Brottgräns Rm
   (MPa)
   Förlängning A80 1)
   (min %)
   Förlängning A5 2)
   (min %)
   Minsta inre bockningsradie för en bockning på 90°
   (x t)
   1.80 - 3.000.0709 - 0.118 355 430 - 550 19 23 0.2
   3.01 - 6.000.119 - 0.236 355 430 - 550 23 0.3
   6.01 - 16.000.237 - 0.6299 355 430 - 550 23 0.5
   Jämför parametrar

   Välj en parameter att jämföra

   Jämförelse

    De mekaniska egenskaperna gäller i längsriktningen.

    Bockningsegenskaper för både längs- och tvärriktning.

    1) A80-värdet gäller tjocklekar < 3.00 mm.

    2) A5-värdet gäller tjocklekar ≥ 3.00 mm.

    Slagseghet

    Dölj/visa specifika kolumner Redigera
    Välj kolumner att visa
     Minsta slagenergi för längsprovsstavar Charpy V 10x10 mm
     SSAB Domex 355MC D 40 J / -20 °C
     SSAB Domex 355MC E 27 J / -40 °C
     Jämför parametrar

     Välj en parameter att jämföra

     Jämförelse

      SSAB Domex 355MC D
      Minsta slagenergi för längsprovsstavar Charpy V 10x10 mm
      40 J / -20 °C
      SSAB Domex 355MC E
      Minsta slagenergi för längsprovsstavar Charpy V 10x10 mm
      27 J / -40 °C
      Slagprov enligt EN ISO 148-1 utförs på tjocklekar ≥ 6 mm. Det angivna minsta värdet gäller för normalstora provstavar.

      Kemisk sammansättning (chargeanalys)

      Dölj/visa specifika kolumner Redigera
      Välj kolumner att visa
       C
       (max %)
       Si
       (max %)
       Mn
       (max %)
       P
       (max %)
       S
       (max %)
       Al
       (min %)
       Nb
       (max %)
       V
       (max %)
       Ti
       (max %)
       0.10 0.03 1) 1.50 0.025 0.010 0.015 0.09 2) 0.20 2) 0.15 2)
       Jämför parametrar

       Välj en parameter att jämföra

       Jämförelse

        Stålet är finkornebehandlat.

        1) Uppfyller kraven för kategori A (tunna beläggningar) förvarmförzinkning i EN 10149-2. Kategori B för tjocka beläggningar går att få på begäran (Si 0.15-0.21 %).

        2) Summan av Nb, V och Ti är högst 0.22 %

        Kolekvivalent CET(CEV)

        Dölj/visa specifika kolumner Redigera
        Välj kolumner att visa
         Tjocklek (mmin) 1.80 - 16.000.0709 - 0.6299
         Typiskt CEV 0.17
         Typiskt CET 0.13
         Jämför parametrar

         Välj en parameter att jämföra

         Jämförelse

          Tjocklek (mmin)
          Typiskt CEV
          1.80 - 16.000.0709 - 0.6299
          0.17
          Tjocklek (mmin)
          Typiskt CET
          1.80 - 16.000.0709 - 0.6299
          0.13
          CET and CEV formula

          Toleranser

          SSAB Domex levereras med SSAB Domex toleranser, med förbättrade garantier jämfört med EN 10051. Mer detaljer finns på SSAB.com

          Tjocklek

          SSAB Domex tjocklekstoleranser motsvarar 2/3 av EN 10051 som standardvärde. Efter särskild överenskommelse kan toleranser ner till 1/3 av EN 10051 levereras för vissa produkter och dimensioner.

          Längd och bredd

          SSAB Domex toleranser för bredd och längd följer SSABs standard och erbjuder snävare bredd- och längdtoleranser än EN 10051.

          För bandstål och formatklippt plåt med råkant motsvarar breddtoleranserna -0/+20 mm.

          För bandstål och formatklippt plåt med skuren kant motsvarar breddtoleranserna -0/+2 mm.

          Efter särskild överenskommelse kan snävare toleranser levereras för vissa produkter och dimensioner.

          Längdtoleranser gäller endast formatklippt plåt.

          Form

          SSAB Domex levereras med formtoleranser enligt EN 10051. Snävare toleranser finns på begäran.

          Planhet

          SSAB Domex toleranser garanterar en maximal planhetsavvikelse på 3 mm/m utöver planhetskraven i EN 10051.

          Planhetsgarantier gäller endast formatklippt plåt.

          Ytegenskaper

          Enligt EN 10163-2 klass A, subklass 3.

          Leveranstillstånd

          Termomekaniskt valsad.

          Yt- och kanttillstånd

          SSAB Domex MC produkter finns med obetad eller betad yta med råkant eller skuren kant.

          Tillverkning och andra rekommendationer

          SSAB Domex MC är kallformningsstål som inte lämpar sig för tillämpningar som kräver värmebehandling vid temperaturer över 580°C, eftersom materialet då kan förlora sina garanterade egenskaper.

          SSAB Domex passar väl för alla vanliga termiska och mekaniska skärprocesser. SSAB Domex erbjuder goda kallformningsegenskaper. Svetsning kan utföras med alla vanliga metoder och tillsatsmaterial.

          För information om tillverkning, se SSABs broschyrer på www.ssab.com eller konsultera Tech Support.

          Lämpliga hälso- och säkerhetsåtgärder måste vidtas vid svetsning, skärning, slipning eller annat arbete med produkten. Slipning, speciellt av primerbelagd plåt, kan producera damm med hög partikelhalt.

          Kontakt information

          www.ssab.com/contact